Der skrives verdenshistorie lige nu!

Greed_by_LiolNetop nu, i disse sekunder og minutter, hvor du læser disse små fonte, som tilsammen skaber ord og betydning, sker der en kolossal forandring i din verden. En forandring så stor, at de fleste af vores medier, med undtagelse af dagbladet information, med vanlig tæft for enkeltsager og propagandalignende tunnelsyn, ikke har fortalt dig om det. Lige nu er lovene bag den kæmpe neoliberale verdensunion, jeg skriver om i min bog Virkeligheden Bag Virkeligheden, 1. del Glasplaneten – ved at blive vedtaget.

Et hemmeligt dokument som dagbladet information er kommet i besiddelse af, viser at USA, og en lille gruppe af lobbyister, gennem TTIP aftalen, får direkte indflydelse på de danske love, og naturligvis også på EU´s love. Læs artiklen, hvor det offentliggøres af information her. Jeg er nødt til at gentage, så du har større mulighed for at optage hvad jeg lige skrev til dig, før.  Enhver dansk lov og enhver EU lov, som på nogen måde kan have indflydelse på de store firmaers indtjening (og hvad har ikke det?) – kan straks sendes til det nyoprettede ‘Regulatory Cooperation Council’ (RCC) som deler oplysningerne med USA og de store US virksomheder, som derefter kan “øve indflydelse” på lovene. Dvs få dem rettet til som de syntes.

Det betyder et par ting.

  • Farvel suverænitet. Danmark afgiver stort set al sin autoritet, og sit selvstyre til en ny defacto ‘regering’, bestående af the “Regulatory Cooperation Council”, USA og de store konglomerater som har opkøbt / kontrollerer USA.
  • Total lovløshed. Du kan stikke alle former for fødevaresikkerhed, arbejdstidsregler, klimapolitik osv osv osv (listen er endeløs) skråt op. Det betyder alt sammen ikke en kæft længere. (Naturligvis vil det som altid ske gradvist, så du ikke tænker så meget over det, før om nogle år, når du og dine børn er mentalt retarderede, og ruller ind og ud af kræftafdelingerne på skift.)
  • Virksomhederne bliver den højeste magt. Enhver lov der kan ses som en “handelsbarriere” giver konglomeraterne lov til at sagsøge staterne for erstatning. Et par eksempler: Et tobaksfirma ønsker at introducere super billige cigaretter, i smarte farver, til de 6-8 årige folkeskoleelever. Hvis den danske stat siger nej, kan tobaksfirmaet sagsøge staten, for at have “lavet handelsbarrierer”, og den danske stat, skal så yde erstatning, svarende til de mange milliarder, firmaet kunne have tjent. Som du nok kan regne ud, betyder det at staten, og EU – alle dele af det politiske system, fremover underlægges de internationale virksomheders fulde kontrol. Eller et andet eksempel, et olie firma vil gerne fragge / smadre, ikke kun den jyske undergrund, men resten af landet og, feks, ved samme lejlighed, fælde alle landets skove – samme deal. Find selv på de næste 192 katastrofale følgevirkninger. Virksomhederne bliver officielt verdens nye magtorgan, som det politiske system skal underkaste sig 100%.
  • En ny verdensunion er under tilblivelse. Hvis alle vestens vitale love skal igennem ét, og kun et nåleøje, i form af the Regulatory Cooperation Council og USA, jamen så har vi i praksis oprettet en vestlig / nærglobal verdensunion, styret af konglomeraterne, præcis som jeg skriver om i Glasplaneten. Helt uden debat (TTIP forhandles stort set i hemmelighed) – helt uden de danske politikere har kæftet op, og – som det efterhånden er blevet normen – helt uden folkeafstemning. Med andre ord, man afliver demokratiet, overgiver al magt til fremmede magter, i form af et udemokratisk “råd” og USA – dvs. man lige nu skriver den mest ekstreme verdenshistorie – som får selv hitler til at ligne en amatør demagog – uden at du informeres, uden valghandlinger. Uden en kæft. Prøv lige at tænke over det her!!
  • Find selv på resten. Min blog her, og min roman Glasplaneten, har altid kun haft et større overordnet formål. At vække dig op. At give dig alle forudsætninger, for at begynde at tænke selvstændigt og kritisk, i langt større former og billeder end de traditionelle medier giver dig muligheden for. Tænk selv over, i blot 2 minutter, hvilke endeløst uoverskuelige konsekvenser det i øvrigt vil afstedkomme, også for dig i dit hidtil lukkede, evigt TV afledte “jeg, mig, mit, min, ego” univers, når Danmarks og Europas love, fremover ikke længere har nogen form for politisk, juridisk elle demokratisk magt bag sig. Kun nogle få ejerkredse, i konglomeraterne, dikterer dit liv. Dit liv.

VIGTIG UPDATE: Ovenstående punkter, og endnu flere uhyggelige konsekvenser dokumenteres af den anerkendte avis The Guardian i denne artikel. Jeg vil på det kraftigste anbefale dig at læse den. (Engelsk)

Det er forståeligt, hvis du nu tænker, hvordan er det kommet så vidt? Hvordan kunne det lade sig gøre?
Og jeg er så træt af svaret, for det sætter os alle i et deprimerende lys: Fordi du tillod det. Fordi du var, og stadig er afledt. Fordi du er trænet til at tænke i frygtfyldte, sort hvide, “dem mod os” enkeltsager, af medier og skolesystemer fra fødsel til grav. Fordi du er så pumpet med afledning, stress og krav, af et grådigt matrix, der ikke helmer før du kun gør en af de to ting, du jf. vækstfilosofien, er sat på jorden for: Arbejder eller forbruger.

Derfor er det sket. Du sov, og mange af os sover stadig. Fordi vi, grundet førnævnte trance teknikker, simpelthen ikke tidligere har tænkt over, eller vidst, hvordan man kan se i større mønstre, og herigennem opdage, at alt det ovenstående længe har været planlagt, langsomt er blevet kørt i stilling, og nu endelig er ved at blive ophøjet til lov.

Men når alt det er sagt. Når mine verbale skideballer – der i virkeligheden blot er frustreret omsorg, for et folk, der som milliarder, af andre i vesten, er ført så langt bag lyset, at det lyder som en grotesk science fiction historie – når alt det er sagt, er der noget andet, jeg gerne vil tale med dig om:

Hvad gør vi?

Desværre er svaret ikke til at koge ind til et af de vanlige, oneliner slogans, din trætte hjerne, er blevet sønderbombet med, siden du trak dit første åndedræt. Svaret er mere nuanceret, og arbejder på flere forskellige niveauer.
For det første er du nødt til at stille nogle helt nye spørgsmål, til dig selv og livet. For den problemstilling vi her ser udfolde sig, handler ikke kun om hvad du ser på overfladen: Ufattelig, endeløs rovdyrgrådighed, satanisme i sin grundessens. (MIT behov er alt der tæller, vil jeg voldtage hele verden, og aflive den bagefter, har jeg RET til det FUCK ALT, og alle andre former for liv og eksistens.)

Sidst men ikke mindst lærer du at være bange, at føle dig afmægtig, magtesløs og ligegyldig. Men det er du ikke. Du er fantastisk, du er modig, fantasifuld, kreativ, nysgerrig, stærk, kærlig og omsorgsfuld. Du er et menneske for fanden, ikke en medie zombificeret slave.

Det handler i stedet om dit personlige, og det kollektive, menneskesind og om din sjæl. Om hvem du er, og hvad du kom på jorden for at være, og for at udrette. Det handler om at huske netop dét igen. Om at føle igen. Om at leve igen. Om at vågne op fra en drømmeverden, et uvirkeligt matrix, skabt omkring dig, gradvist, men med stor præcision. Om at næste gang du tænder for fjernsynet, at se på det på en ny måde. Se hvor konstrueret det hele er. Hvad grundbudskaberne er, når du zoomer helt ud, og ser helt igennem.

Du vil opdage at der er meget meget få budskaber. De er: Forbrug, konkurrer, vær egoist, følg ekstremt snævre moralske koder, der gør dig uskadelig, forbrug, forbliv i smålige verdenssyn, og ligegyldige diskussioner, adlyd, se fjender overalt, (så du ikke kommer i kontakt med fællesskabets glemte, men kollosale styrke) enhver fjende kan bruges, en indvandrer, en polak, en “ældrebyrde”, en kontanthjælps modtager, hvem som helst der ikke, for alvor, kan tage til genmæle. Alle disse mennesker, samfundets allersvageste, gøres til fjender. (Fordi der er så mange af dem, er det vigtigt det er dem vi lærer at frygte, svine og pisse på, for tænk hvis vi alle forenede os i stedet, det ville kunne smadre matrix på en eftermiddag.) Og så lærer du at være underdanig for autoriteter (80% af alt medieindhold viser en infantil / hjælpeløs borger m. problemer, og først når en statslig / offentlig “autoritet” dukker op, normaliseres situationen, og serien, filmen, nyhedsudsendelsen mv. kan slutte.) Sidst, men ikke mindst, lærer du at være bange, at føle dig afmægtig, magtesløs og ligegyldig.

Men det er du ikke.

Du er fantastisk, du er modig, fantasifuld, magtfuld, kreativ, nysgerrig, stærk, kærlig og omsorgsfuld. Du er et menneske for fanden, ikke en medie zombificeret slave. Hvis du piller skolingen ud af ligningen, kigger på dine børn, eller andres, og ser dem før de når til omkring 7′ ende klassetrin, og er ved at være smadret igennem kødmaskinen, eller før de afslutter gymnasiet, hvor de sidste hjertelige smil begynder at forstumme, efter kødhakkerens utrættelige vælten og masen. Der vil du få menneskets lys bekræftet, der vil du kunne se det.
Bagved al din skoling, bagved dit trætte, afledte propaganda plagede sind. Der er også du stadig. Dig, din sjæl. Og det er den, du er nødt til at komme i forbindelse med igen min ven. Så du kan huske, mærke, føle og sanse igen. Så du kan vågne og leve, og lytte til hvad dit hjerte prøver at få igennem til dig, under floderne af støj og krav, omkring dig.

.
Awakening

Her, i dit hjerte, vil du finde svarene på hvad vi skal gøre. Vi er nødt til, at genfinde vores menneskelighed. At søge ind på vigtige poster i samfundet, og BEHOLDE vores integritet, om så vi bliver fyret, eller i stedet bliver tilbudt en af de mange pengeposter, der er designet til at korrumpere dig. At tale din sandhed, som dit hjerte, ikke din kynisme, frygt, eller tillærte grådighed, ser den. At række ud imod fællesskabet igen. Revitalisere fagforeningerne, og fyre deres dekadente ledelser, så arbejdstagerne kan tage magten tilbage. Lave alternative nyhedstjenester. Indgå i diskussioner, hvor du modigt deler viden om TTIP og den transformation af verdenen – den verdenshistorie – der foregår lige nu. Og meget, meget mere, naturligvis.

Har du altid stemt på nogen af de siddende politikere, bør du holde op, nu, for de har alle svigtet dig, med undtagelse af et lille parti længst til venstre, der hele tiden desperat, har forsøgt at modarbejde, de kolossale skjulte kræfter, der nu træder direkte ind på verdensscenen. Du er nødt til at genoverveje dine tanker om EU, hvis du er for. For det er EU som har stået i spidsen for denne lov. Du er nødt til at overveje alle politiske ideer, du nogensinde har haft, hvor centralisering er nøglebegrebet. For husk at centralisering altid betyder det samme: Mere magt til de få, over de mange. Du er nødt til at zoome ud, og overveje ALLE mediers, og politikeres egentlige funktion: De holder dig sovende. Beskæftiget med småsager og ligegyldigheder – og farligst, mest destruktivt, af alt:

De holder dig adskilt fra dine søstre og brødre. “Indvandrerne”, “kontanthjælpsmodtagerne”, “de syge”, “de gamle”, “de aller svageste”, “de fattigste” “polakkerne” “dem i mellemøsten” osv. Med andre ord, dine med-mennesker.

Fordi de ved, at sammen, er vi stærkere end dem.

Kan du lide mine artikler, eller mit arbejde her på siden i det hele taget? Så vil jeg bede dig hjælpe mig, ved at trykke syntes godt om sitet ovre i “Følg med på Facebook” modulet, til højre på sitet.
Jeg vil også anbefale at dig at tjekke beskrivelsen af min bog “Virkeligheden Bag Virkeligheden – Glasplaneten” ud, da denne spændene Sci Fi roman, tilbyder dig yderligere fordybelse i de emner som behandles her på sitet.
Læs mere om Glasplaneten

STØT MIT ARBEJDE: Du kan støtte mit arbejde med en lille månedlig donation / støtte via Patreon. Du kan når som helst gå ind og annullere din støtte igen. Danjohannesson.dk får NUL mediestøtte og er 100% afhængig af private støtter. Din hjælp er således afgørende for sidens og FB kanalens arbejde. KLIK på knappen herunder for at støtte danjohannesson.dk:
Become a patron at Patreon!

Om Dan Johannesson

Check også

Mod, Mundbind og Mediemagt

21 kommentarer

  1. Hvilken af dine artikler opdaterer, hvad der er sket siden 2014 ift. ovenstående?

  2. Hej Dan, spændene side du har,(læser ofte dine kommentare på information, og derfor er jeg her) Indholdet på din side er ekstremt relevent i disse tider. MEN! du bør simpelthen, som andre også har nævnt, adskille dit forfatterskab/fiktion fra dine synspunkter/virkelighed. Jeg ved, uden at have læst din bog, at den berør de emner du tager op på denne side, og du skal selvfølgelig sælge nogle bøger, men det virker ikke troværdigt når du blander det sammen. Slet ikke. Held og lykke med bogen og kærlige hilsner..:) Keep writing.. J

    • Hej J

      tak for dit perspektiv. Min blog har fra første færd været en forfatterblog, og det bliver den ved med. De ting jeg skriver om, går igen i det meste af mit forfatterskab, som du er inde på, og jeg har aldrig lagt skjult på at min forfatterblog, naturligvis også reklamerer for mit forfatterskab.

      Min blog her, er ikke en nyhedstjeneste, men en blog hvor jeg som forfatter, deler mine tanker med dem, som inspireres heraf. Jeg tilbyder så som en service, kilder som dokumenterer min påstande.

      Men bøgerne og budskaberne på bloggen er som nævnt to sider af samme sag. Det spiller jeg åbent og ærligt ud, både her og på min Facebook profil. Og sådan vil bloggen fortsætte.

      Jeg er superglad for at du deler dit engagement med mig, og håber du stadig kan finde inspiration på disse sider, selvom at jeg fortsætter min forfatterblog som netop det – en forfatterblog, inkl. reklamer for forfatterens bøger. 🙂

  3. Elsker din side. Stor respekt herfra. Har lige skrevet og publiceret et digt om alt det kaos, og til min store overraskelse er der flere der giver respons som ellers aldrig reagerer når jeg poster artikler og ting om selv samme. Måske du kunne have lyst til at dele det på din side så flere ser det.
    http://www.fyldepennen.dk/tekster/54331/verdenen-i-ubalance
    Her er linket
    Ærbødigst Anja/A’ja

    • Har smagt på dit digt, du kært med åbent blik beriger os andre med.
      Jeg mangler mulighed for at kommentere hos dig på ‘fyldepennen’ – derfor herfra:

      Som Dan viser du tegn på universel indsigt, men tilsløret af den globale situation i Jeres skriveri. Man kan sige I er fanget i og farvet af situationen.

      Den globale situation er ved et vendepunkt og du skal blot tændes med viden derom, så skriver du helt sikkert et digt med nyt format ( men det ‘fylder’ nok mere en ‘pennen’ kan rumme ).

      Læs http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event
      Google Avimun Coxis, hvis du skal bruge kontakt

      God fornøjelse til Jer alle

      • Hej Avimun

        Jeg kender det sted du taler fra, og den særlige retorik du anvender, ekstraordninært godt, ligesom jeg kender den overbevisning og ånd du taler ud fra. “The Event”, er en variant, et peak point, om du vil ifht. det længe omtalte, og jf. mange kilder allerede aktive “The Shift”.

        The shift referere, som jeg er sikker på du allerede ved, til skiftet i menneskets bevidsthed, en proces som efter sigende blev initieret i 2012.

        Når sandt skal være sagt, er jeg ikke i tvivl om at et sådant skift er i gang. Det som jeg er i tvivl om er derimod, kanaliserede eller ‘inspirerede’ ideer som f.eks. “The Event”. Jeg har selv fulgt og deltaget i New Age miljøet i årtier, og har de senere år fået et mere balanceret forhold til dette, inkluderende et krav om jordforbindelse og bevisbyrde. Min erfaring fra New Age miljøets bevidsthedsfære er at der igen og igen kommer disse altid “epokegørende” datoer. Hver gang beskrives det med størst mulige ord. Gud gør dit, og gud gør dat, og der sættes navn på en række engle, og lysende mestre fra det hvide broderskab, som vil gribe ind og ændre tingenes gang. Tusinder sætter sig så i fokuserede meditationer (F.eks Fire The Grid) og forstærker det kollektive bevidsthedsfelt, og andre brænder myra af, foran eksotisk designede træhuse i ørkenen. Så oprinder datoen, for den lovede event, og så….ingenting.

        Problemet er for mig at se at New Age miljøet på visse områder virkelig HAR fat i noget, og på andre, helt har mistet tråden og jordforbindelsen. Der er ingen tvivl om at det kollektive bevidsthedsfelt såvel som nulpunktsfeltet, påvirkes af intention, og svingningstakten i individets bevidsthed. Og at meget af lysarbejdernes arbejde i den sammenhæng giver absolut mening. Den større generelle opvågningsproces, påvirkes på de indre planer positivt af dette arbejde. Imidlertid er der også et stort stykke arbejde som skal gøres gennem dagsbevidstheden, og det er der mit primære fokus er, her på bloggen.

        Endelig er der det klassiske problem, kaldet det spirituelle ego, som de fleste der absorberes af miljøet har det med at komme i klammeri med, i starten af deres proces. Dette er kendetegnet ved, at man i hele sin selvperception “har set lyset”, og føler sig nær-oplyst, eller helt oplyst, (hvilket bestemt ikke er tilfældet), og derfor, mere eller mindre ubevidst, begynder at tale med en udadtil “kærlig” tone over for pøblen, der som du er inde på, typisk er fanget i “illusioner”, eller andre vildfarelser. I virkeligheden er der tale om endnu en af egoets lege, og man er i praksis blot nedladende, baseret på en subjektiv “forståelse” eller en række “erkendelser”, som godt nok er vigtige, men stadigvæk også er og bliver subjektive.

        New Age miljøets forbandelse er at det på den ene side, har afsindigt mange relle sandheder, som også videnskaben, begynder at kunne bevise, og på den anden side har en naiv tillid til selvudråbte seere og “oplyste”, der pumper endeløse “visioner” og “kanaliseringer”, fra Sananda, og andet æterisk godtfolk, ud i verden, hvor de kollossale formuleringer, passificerer lige så mange som de inspirerer. Det er synd fordi at de mennesker som drages af åndens indsigter, på den måde fastfryses, i dagdrømme og fabuleringer, som aldrig bliver til noget på den lovede dato, og derfor ikke handler aktivt for at understøtte den større transformation af artens bevidsthed / The Shift, som åbenlyst faktisk ER igang.

        Så nej, jeg er på ingen måde tilsløret af den globale situation. Jeg er blot opmærksom på at bevidsthed kan adresseres på flere forskellige niveauer, f.eks. energetisk og esoterisk, eller som her, direkte til dagsbevidstheden. Min kommunikation er til masserne, til dem som er på nippet til at vækkes, ikke til dem som allerede har passeret grænsen, og har større føling med de bagvedliggende kræfter.

        Alt er et spørgsmål om perspektiv, og alle valg, og fravalg på dette site er fuldt bevidste.

        De bedste hilsner
        Dan

        • Hvad er New Age Miljøet? Du kender det, men det har aldrig grebet mig. Jeg har set begrebet, men det har ikke leveret noget, som virker. For ellers ville jeg have udforsket dets værdi.
          Du har været igennem det og jeg forbigået det.

          Nogen er lyset, andre er det også, men har (fået) slukket erkendelsen om det. De tror. Bevægelsen er frosset, og mange synes at have glemt at lyset bevæger sig, når de er frosne.
          Mange bevægelser er faktisk ikke i bevægelse, og når tøbrud kommer (dato?), så forsvinder figuren, og ‘bluf’ er bevægelsen opløst.
          Mange bevægelser er såkaldte, men egentlig ideologi uden transformationsenergi.

          Livet er ren energi. Det afgiver lys. Hver bakterie giver lys. Vi er lavet af bakterier. Vi lyser. Vi er lys. Erkendes det, er man bevidst og kender lyset.

          Nogen miskender lyset og har været formørkede så længe at de har glemt vejen til lyset, synes de. Men egentlig befinder de sig i en tilstand af selvbedrag. For alt liv er lys. En del laver så nogen øvelser, der fjerner ‘sløret’, og ‘har set lyset’.

  4. Anett D. Avlastenok

    Vel skrevet endnu engang, Dan, og tak for det…. Jeg bruger og misbruger denne artikel, ved hver given lejlighed.

    Jeg vil jeg gerne fortælle dig, at jeg faktisk synes at EL, i den grad, har svigtet sine kernevælger. Det har de fordi, de udemærkede godt ved (og vidste) at løbet var (er) ved, at være kørt. De ved (vidste) også, at de aldrig ville kunne vælte regeringen, på noget som helst tidspunkt, idet at de blot ville skulle have stået mellem valget af blå eller blå. OG at det i sidste ende er EU som regerer i og bestemmer over danskerne og Danmark. Det kunne jo betyde, at EL så hurtigere ville afslører sig selv og hele agendaen og at EL intet var værd, alligevel. Jamen altså, bedraget vil ingen ende tage…

    Men okay for pokker, hvilket parti har ikke snydt og bedraget sine kernevælger, gentagende gange, for en taburet, selvom jeg vil mene at S og SF har gjort et udemærkede stykke arbejde, må man sige ?. Hvem ved, måske vi i virkeligheden bare skal være glade for, at det var S og SF som kom til magten, ved sidste folketingsvalg. For jeg tror at en VK(R og DF) regering ville kunne have kørt den lidt længere, før flere var vågnet op…

    Jeg tror også stadigvæk på, at vi kan gøre noget, – de rører, i den grad, på sig i mange af de andre medlemslande. Vi hører bare ikke noget om det i medierne, men er nødt til at undersøge det selv… Og jeg er klar på, ligesom du, at det bliver til et helt andet samfund. Men jeg ved også, at det kun kan blive langt bedre, end det vi er oppe imod, nu…

    Tak for en fed artikel !

    • Hej Anett, tusind tak for dine opmuntrende ord. Og ja det bliver en udfordring at finde løsningerne, men jeg tror på at folk bliver mere og mere opsatte på det for hver dag, efterhånden som de eksisterende magtstrukturer viser deres sande ansigt.

      Tak igen for din tid, tanker og opbakning.
      Bedste hilsner
      Dan

    • Carl-Heinz Feddersen

      Til Dan.
      Tak for en interesant artikel, men hvorfor henviser du til Facebook, vi er mange, der bare har en computer,
      men hverken Facebook, Twitter m.m.. Spam ved jeg hvad det betyder, men -bot, hvad er det.

  5. Hold kæft en gang gøgemøg!

  6. Hvis vi skal gøre verden bedre og skaf os af med det monetær system, som er forældet, så skal vi følge ideer som Jacque Fresco har kommet med i “The Venus Project”. Vi har viden og teknologien til at gøre verden bedre end den er nu, problemet er bare der ingen profit i en pengeløs verden…

    Penge i dag har gjort vores teknologisk fremgang langsom. Samtidig med vores medicinsk fremgang, for der ingen profit i en kur, når man kan få syge mennesker i en evigheds behandling.
    Det Monetær System er forældet og farlig.

  7. link eller dag/måned/år-henvisning til kilde ville være helt i top, kan ikke umiddelbart finde den artikel du snakker om.
    Det er meget fint, såfremt alt passer, men lige pt. minder det mest om en velkonstrueret reklame for din bog.

    • Hej Kritisk Menneske

      Du finder linket i anden tekstblok hvor der står “læs artiklen hvor det offentliggøres i information her”. På information kan du læse en del andre rigtig gode artikler om emnet også, som kommer endnu mere i dybden end jeg gør.

      Håber det hjælper dig.
      Bedste hilsner
      Dan

      P.S. Danjohannsson.dk er en forfatterblog, det viser jeg tydeligt alle steder på bloggen. Det er ikke nogen hemmelighed at jeg bruger min blog til både at tale om de ting jeg syntes er vigtige, og er optaget af, og naturligvis til at gøre opmærksom på, og reklame for, mit forfatterskab. Det er de formål min forfatterblog har. Min bog beskæftiger sig hertil med flere af de samme ting som min blog, pakket ind i et spændene Sci fi eventyr, så bloggens temaer og bogen hænger sammen.

  8. Så er det i morgen 18 dec. NGO’er har mulighed for indflydelse.

    “Der vil blive afholdt et møde med NGOer herunder forbrugerorganisationer, fagforeninger, erhvervsorganisationer og andre interessenter onsdag 18 december for at give mulighed for at rejse spørgsmål og få svar. Fredag den 20 December vil der blive afholdt et pressemøde for at orientere om fremdriften i forhandlingerne.”

    http://ec.europa.eu/danmark/eu-politik/alle_emner/eksterne/2013/131216_ttip_da.htm

  9. Hey, Dan. Hvor får du datoen 1. Januar fra? Spørger kun for at få en kildehenvisning og er iøvrigt enig, men tror ikke på at vi når at vende skuden. Er dog sikker på at vi ses på den anden side 😉

    • Hej Jeppe
      Jeg læste at en del af reglerne ville træde i kraft til januar 2014, i en af artiklerne hos information. Jeg kan simpelthen ikke finde den databid igen. Så jeg omskriver oplysningen, indtil jeg kan finde kilden igen. Tak for spørgsmålet. Og ja det håber jeg da bestemt vi gør. Men det bliver til et meget anderledes samfund.

      • Mit bud ville også være at de vil prøve at få det løbet igang så hurtigt som muligt, så det ikke når at møde modstand som f.eks. ACTA eller, nåja Maastricht… Man kan selvfølgelig altid skyde efter knæskallerne 😉

  10. Big brother`s comming…..
    Skandaløst, kæmp for alt hvad du har kært
    Husk det

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *