Dig og din fremtid – Fascisme eller Frihed?

The worldJeg har talt til dig om den før. Fascismen. Pænt pakket ind i newspeak, paroler, to “terrorlove”, lømmelpakken, “den nødvendige politik”, uforpligtende hensigtserklæringer og nye “kommisioner” kaldet “offentligheds kommisionen”,”velfærdskommisionen” og nu også “produktivitetskommisionen” samt senest garneret, med global, allestedsnærværende, NSA overvågning. Alle, forskellige ansigter på den samme snigende bevægelse. En bevægelse væk fra den suveræne national stat Danmark, og over i mod, at være delregion, i en gennem-centraliseret, totalitær, det betyder fascistisk, verdensunion.

Konspirationsteoretiker, bør du, hvis du er programmeret ordentligt op, og det er de fleste af os endnu – så skrige af mig, sån ca. nu. Men hvis jeg har ret, er der længere til auto trykket på “konspirationsknappen”, end der nogensinde har været før, inden i dig, ikke?

Inderst inde, er også du, nemlig begyndt at undres, ikke?

Noget nager dig. Det dersens med at alle regionerne blev centraliserede, så kommunerne, så hospitalerne, så politiet, så forsvaret, så lærerne, så lægerne. Så er man begyndt at skære i velfærden. Så kommer nye love der sætter tusinder på gaden, arbejdsløse, og syge i fattigdom. Og i aviserne, er produktivitetskommisionen, begyndt at tale om at nu skal alt kunne privatiseres, selv skolerne skal åbnes op, for at overgå til privat drift.  På samme måde sælges dele af vores energisystem, som hele landet er afhængige af til Goldman Sachs, og hele vores økonomiske nervesystem NETS / Dankortet, blev også solgt. Sidst men ikke mindst, en pudsig ting. Humaniora / menneskestudierne på universitet skal jf. “produktivitetskommisionen” beskæres kraftigt. Langsomt kvæles.

Listet op på ovenstående irriterende måde, begynder der, at danne sig et mønster syntes du ikke? Det er som om at vores samfund er under en gennemgribende forandring. En forandring der IKKE er tilfældig, sådan som medier og politikere endeløst insisterende foregiver. En forandring af hele samfundets fundamentale struktur, over i mod noget andet. En forberedelse til noget andet. Men hvad? Hvad er det manglende link i kæden, nøglen der åbner for den dybere forståelse af hvad alle disse, åbenlyst mere og mere, ideologisk ensartede, love og reformer arbejder på at gøre vores samfund kompatibelt til?

Svaret vil du hade. For det er i modstrid med alt hvad du er programmeret til. Alle dine programmer vil protestere. For du er kodet op, siden din fødsel, til én ting: at tænke i enkeltsager, aldrig i større mønstre. Det er der ingen i vesten der er. Påfaldende ikke? De få mennesker der alligevel drister sig til at påpege disse støre mønstre, kaldes da også, for god ordens skyld, konspirationsteoretikere. Et begreb som CIA opfandt for 44 år siden, til bevidst at latterliggøre enhver der stillede kritiske spørgsmål, omkring mordet på John F. Kennedy. Se dokumentation. Præcis på samme måde som ordet “kommunist” i USA tidligere blev brugt med stor succes til at afmontere “afvigere” der kommunikerede uden for mainstreamboblen.

Det er smart det ord. For det sætter et filter op imellem dig og din evne til at tænke frit. Til at tænke i større mønstre. Til at undres, reflektere kritisk, og tale frit med mennesker omkring dig, om de spørgsmål, som et fuldmodent, voksent menneske, i en tid som vores, rettelig bør stille sig selv.

Tiden er kommet til at brænde det ord, konspirationsteoretiker, for det blokerer dig, og din evne til at tænke rationelt og selvstændigt. I stedet vil jeg foreslå dig, at du fra i dag, kaster dig sultent, umætteligt, over et helt nyt ord, og al den frihed det tilbyder dig, og dit tidligere fængslede sind:

Fritænker.

Det ord, er sammen med den endelige aflivning af det gamle, blokerende, filterprogram “konspirationsteoretiker”, et af de første væsentlige skridt videre. Det ord vil give dig mod, og en helt anden selvforståelse. Rammerne, dikteret af eliten, kan springes, alene ved for alvor at optage – assimilere – dette nye lille program i din bevidsthed. Mit forslag til en helt ny definition af dette ord er: Fritænker: Et menneske det selvstændigt danner sine meninger, om alt hvad der vedrører dets eksistens. Et menneske der er blevet frit i sit sind.

Og så tilbage til det med svaret. Det jeg før nævnte du ville hade. Svaret på, hvad alle de neoliberale reformer du har set og mærket, siden startskuddet for den neoliberale æra, lød d. 11.september 2001 – egentlig går ud på, hvad de har til formål. Svaret du vil hade, fordi det handler om et kæmpe globalt mønster, ikke om enkeltsager, som du er trænet til maximalt at forholde dig til. Svaret som du vil hade, fordi det ikke skaber identifikation og underholdning, på samme måde som søde hunde, billeder af koteletter, historier om fantastiske gåture med utrolige kærester, og grædende klovne, gør det på facebook. Dit seneste mentale hjem, dit seneste mentale fængsel.

Svaret hedder TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) En ny kæmpe transnational “handelsaftale”, som reelt vil indføre en centraliseret, totalitær global verdensunion. En Ny Verdensorden, som man for alvor påbegyndte opbyggelsen af d. 11. september 2001. En Ny Verdensorden, som med politikernes mange henvisninger til 2020, både i DK og i resten af vesten, med et kvalificeret gæt, skal stå færdigt netop der. I år 2020. Om 5 år.

Men hvordan passer det så sammen? Hvordan passer alle lovene fra 2001 og frem til i dag, med at man er ved at opbygge en totalitær, og udemokratisk verdensregering, gemt bag sløret af et simuleret national demokrati?

Lad os se engang.

EU og USA forhandler hemmeligt om TTIP aftalen. USA forhandler samtidig med Australien og en lang række lande i stillehavsområdet om TPP. Begge aftaler har det tilfælles at der opbygges et overstatsligt, privatkontrolleret juridisk system, hvor konglomerater og en lille gruppe af lobbyister, (ISDS) kommer til at skrive og omskrive nationalstaternes lovgivninger. Det bliver en defakto privatejet neoliberal verdensregering, hvor profit maksimering, går forud for alle tidligere love, så som f.eks. arbejdsmiljø love, miljølove, regulering af giftstoffer i madvarer, naturbeskyttelse, overenskomster osv osv osv. Listen er endeløs. Og nej, igen, der er intet konspiratorisk ved dette, læs blot et enkelt lille eksempel, på Informations og the Guardians dækning af TTIP, så kan du lade den mistanke finde hvile.

For at kunne indfase denne nye form for global fascisme er visse funktioner i de berørte tidl. suveræne stater væsentlige at få installeret, og andre væsentlige at få fjernet / “afinstalleret.

Under VKO overgav Lars Barfod ved lov, retten til at overvåge danske DNA profiler til USA, på samme måde gjorde han det lovligt for USA at overvåge alle vores betalingskort undt. Dankortet, dvs. vores forbrugs og adfærdsmønstre. Terrorlovene, smadrede mange af vores rettigheder ifht. privatlivets fred. Dermed blev afgørende dele af samfundets elektroniske nerve og overvågningssystem installeret / koblet til USA.

Lømmelpakken, gjorde det det sværere for os at demonstrere og forsamles frit. Den afinstallerede dele af vores evne til at protestere og gøre fredelig modstand.

Med den nye offentlighedslov, fik samfundet fjernet muligheden for at følge større ulovligheder i administrationen. Det gør det muligt at indkoble de kommende grundlovsstridige love og tiltag, som vil komme i kølvandet af TTIP, uden at pressen, eller borgerne, fuldt ud forstår hvad der foregår. Demokratiets vogtere blev afinstalleret.

Med den totale centralisering vi har set under VKO, gennem sygehusreformen, kommunalreformen, regionalreformen, politireformen, skolereformen, lægereformen mv. er samfundet gjort klar til centraliseret kontrol udefra. En ny mere håndterbar kontrol struktur, over den danske stats indre systemer, blev installeret.

En anden ting som det er afgørende at få nedbrudt i forbindelse med en fascistisk verdensunion, er naturligvis humaniora. Jeg er selv kandidat i medievidenskab, og ved at man, i en vis udstrækning lærer både at tænke kritisk, og i begrænset grad, muligvis upåagtet, også får styrket evnen til at tænke i større, mere kontekstuelle og sociologiske sammenhænge. Humaniora udgør dermed en potentiel trussel for det system som er under etablering, da kandidater herfra, vil være i stand til at oplyse borgerne om sammenhænge der ligger uden for den snævre enkeltsagslogik, og propaganda strøm, der har fulgt neoliberalismen, siden dens globale fødsel d. 11.september 2001. Et potentielt alarm-system i samfundet bliver herigennem afinstalleret. Eller som minimum kraftigt stækket.

Med ovenstående i mente, vil jeg bede dig om at tage stilling til dit første spørgsmål, som genfødt menneske, som ny, levende fritænker. Et spørgsmål du fremover skal stille ved hver eneste reform, og hver eneste ny lov politikerne prøver at tvinge igennem: Hvad kræves der af omlægninger i et tidligere demokratisk samfund, for at gøre det parat til en neoliberal, kooporatistisk, real fascistisk verdensunion?

svOPED_wideweb__470x323,0
Derfra vil du aldrig længere undres, over enkeltsager, eller hvorfor alle partierne, undtagen DF og EL, fører samme neoliberale politik. Eller over hvorfor USA’s neoliberale system gradvist indføres i Danmark og i EU. For du kender destinationen, og alle tiltag, nationale som internationale, vil du pludselig se som perfekte, og nødvendige, brikker i et større planlagt og dybt orkestreret spil.

Som nøje tilskårne tremmer – i dit nye fængsel.

Oprøret kommer.

Kan du lide mine artikler, eller mit arbejde her på siden i det hele taget? Så vil jeg bede dig hjælpe mig, ved at trykke syntes godt om sitet ovre i “Følg med på Facebook” modulet, til højre på sitet.
Jeg vil også anbefale at dig at tjekke beskrivelsen af min bog “Virkeligheden Bag Virkeligheden – Glasplaneten” ud, da denne spændene Sci Fi roman, tilbyder dig yderligere fordybelse i de emner som behandles her på sitet.
Læs mere om Glasplaneten

STØT MIT ARBEJDE: Du kan støtte mit arbejde med en lille månedlig donation / støtte via Patreon. Du kan når som helst gå ind og annullere din støtte igen. Danjohannesson.dk får NUL mediestøtte og er 100% afhængig af private støtter. Din hjælp er således afgørende for sidens og FB kanalens arbejde. KLIK på knappen herunder for at støtte danjohannesson.dk:
Become a patron at Patreon!

Om Dan Johannesson

Check også

Mod, Mundbind og Mediemagt

13 kommentarer

 1. Potato, potato, skriver “Jesper” herunder. Men så lad os definere ordene nøjere. For jeg kan godt sætte mig ind i kraften i at bruge et mere positivt ladet ord. (Lidt ligesom “international topleder” lyder venligere end “Fascist”.)
  “Konspirationsteoretikeren” baserer sine teorier på antagelser og antydninger og lader sig ikke bekymre af ubekvemme fakta.
  “Fritænkeren” baserer sine antagelser på fakta og mønstre, der dannes af tilsyneladende løsrevne, men dog verificerbare fakta.
  Lad os tage 9/11.
  “Konspirationsteoretikeren” kan sagtens nå frem til, at angrebene var koordineret fra et moderskib, der ligger til kaj på den mørke side af månen.
  “Fritænkeren” må nøjes med at konstatere, at siden der var nanopartikler af ikke-detoneret sprængstof (thermite) i støvet fra sammenstyrtningerne, og siden bygningerne styrtede sammen i en fart tilsvarende frit fald, så må der være brugt sprængstof i alle tre bygninger. Det kan så underbygges af en lang række vidneudsagn. Fritænkeren kan også konkludere, at Pentagon ikke blev ramt af et fly, baseret på simple iagttagelser af beviserne. Etc.
  Man kan altså sige, at konspirationsteoretikeren graver kritisk, hvor officielle løgne dækker over noget andet, men nærmest uden at sætte grænser for det mulige. Fritænkeren holder sig til at spekulere indenfor det nogenlunde sandsynlige.
  Kan det bruges? Så vi kigger på potato og tomato, måske?

 2. Fritænker, konspirationsteoretiker…potato potato.

  “Fritænker: Et menneske det selvstændigt danner sine meninger, om alt hvad der vedrører dets eksistens. Et menneske der er blevet frit i sit sind.”

  Fint nok, fred være med det! Men mange af de emner, som visse “fritænkere” slår på tromme for, såsom månelandingen, UFO fænomenet, Illuminati etc. etc. er fortsat blot spekulationer, meninger og TEORIER OM KONSPIRATION…de fleste af dem er ovenikøbet blevet de-bunked af andre fritænkende specialister, men når det sker, så kalder dine fritænkere de andre fritænkere for hyrede folk af “skyggeregeringer”.

  Skruen uden ende!

  • Hej Jesper

   Du kan jo starte med at kigge lidt på dataen selv, og så se hvad du når frem til ifht. det du kalder konspirationer. Jeg vil gerne hjælpe dig lidt i gang.
   Jeg antager du opfatter Danmarks Radio som en pålidelig kilde, ikke? Ok, så start med at læse deres artikel “Lukket Elitært Netværk har i 40 år påvirket Regeringer.” Læs artiklen her.

   Efterfølgende kan du f.eks. hoppe en tur forbi den anerkendte britiske avis The Telegraph. Her kan du finde gæstelisten fra Bilderbergmødet i 2013. Og der vil du kunne se at Bjarne Corydon står på listen, præcis ligesom cheferne fra Goldman Sachs, og cheferne fra McKinsey og Co. (dem som skal undersøge om vi kan privatisere resten af vores velfærdsstat). Pudsigt ikke? Læs deres artikel her.

   Sidst men ikke mindst, vil jeg foreslå dig at tjekke den anerkendte avis The Guardians artikel om konsekvenserne af TTIP aftalerne ud. Læs artiklen her. Her forklarer de hvordan, at alle verdens regeringer kommer til at ligge under for et lille råd på tre personer, og en håndfuld lobbyister fra verdens største virksomheder.

   Summa summarum. Intet konspiratorisk, blot simple, eksisterende facts, fra meget vellidte kilder.

   Slut evt. med at se BBC dokumentaren The Power of Nightmares, og så skulle du være vågnet helt fornuftigt op efterhånden.
   God fornøjelse 🙂
   Bedste hilsner
   Dan

   • Haha! Det var faneme ellers nok et svar, der sparkede røv! Stor ros til dig, Dan, for din vilje og evne til at samle kilder. Du har i høj grad inspireret mig til at gøre det samme.

   • Spot on Dan.
    Godt set og godt skrevet.

 3. Hej igen John

  Du har et par interessante pointer, dem vil jeg reflektere lidt over.
  At du stoler endnu mindre på folk der bruger youtubeklip, kan jeg leve med. For mig at se er sandheden konsekvent redigeret, gennem udeladelsesprincippet. Det er uundgåeligt.

  Jeg beskriver verden som jeg oplever den, og jeg byder det velkommen at du oplever den anderledes.
  Bedste hilsner
  Dan

 4. Hej,

  Det er fedt at du prøver at “vække” folk, men tag hensyn til, at dem det er vigtigt at vække, ikke har de vilde uddannelser og prøv at “tale” mindre akademisk…. Akademikere kan ikke gennemføre en revolution uden “masserne” bag sig….

  J.

 5. Paranoid eller ej, så har du vel ret i det meste. Men jeg tror, du mener neoliberalistisk og ikke neoliberal, for selv om Venstre kalder sig Danmarks liberale parti, er de altså liberalister og langt fra leberale 😉

  • Paranoid? Har du overhovedet læst en eneste artikel om TTIP? Din udtalelse indikerer at du ikke har. Der er skam intet paranoidt i spil her. Blot en oplistning af facts, du selv kan studere yderligere på informations hjemmeside. At man laver en grad bøjning af ordet neoliberal, ændrer ikke ved dets betydning. At profithensyn til enhver tid står over mennesket.

 6. Dan,
  det er stærkt skrevet. Håber den kommer godt rundt i landet.

  • Pat
   Tak, det er også mit håb. For få ser sammenhængene, og planen indføres aktuelt i DK med stor hastighed. Hver fugls næb tæller, og jeg pipper og synger efter bedste evne. Stoler på at andre gør det samme. At vi alle arbejder for øget bevidstgørelse, og begynder at danne fredelige modstandsnetværk, og vigtigst af alt, nye civile, tænketanke hvor et bedre alternativ for fremtiden kan formuleres. Det er afgørende at vi ved hvilket samfund vi ønsker at skabe, og ikke kun hvilket samfund vi ønsker at forhindre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *