5 Ting Der ØJEBLIKKELIGT Vil Øge Din Intelligens – For Altid!

intelligens2Denne artikel tilbyder dig en helt enestående chance. En mulighed for øjeblikkeligt og markant at øge din intelligens, din selvstændige tænkeevne og din forståelse af hele verden omkring dig. Ikke kortvarigt, men permanent og for altid. Alt du behøver at gøre er at læse den og reflektere grundigt over hver enkelt af de 5 punkter. Og evt. så læse den en gang mere og reflektere igen.

Derefter vil din intelligens, selvstændige tænkeevne og hele din forståelse af verden være markant øget for altid, og du vil resten af dit liv, lynhurtigt kunne afkode eksempelvis store globale nyheder øjeblikkeligt, og i det hele taget se og forstå hele livsprocessen omkring dig mere præcist end nogensinde før. Hvad siger du til det? Er du klar?

Okay så lad os komme i gang med de 5 ting / forståelser som øjeblikkeligt vil øge din intelligens, hvis du vælger at tage dem til dig og integrere dem i dit liv!

Punkt 1: Dig selv og hele virkeligheden består i virkeligheden 100% af energi og alle levende væsner er energetiske felter som konstant udveksler informationer med hinanden, igennem deres energetiske systemer.

Det lyder mest sandsynlig lidt “vildt” og “hippie-agtigt” og som noget løst gætværk. Men det er det bestemt ikke. Ny forskning viser krystalklart og 100% konkret og målbart at inderne, kineserne og resten af østen har haft ret HELE tiden. Auraer er 100% virkelige og kan i dag måles med sensitivt udstyr, i detaljer. Amerikanske forskere fra forksningsenheden Heartmath Institute har nemlig forsket i dit hjertes mere avancerede og hidtil ukendte funktioner i mere end 30 år nu.

Og de kan i dag måle at der udgår et elektromagnetisk felt fra dit hjerte. Det går mindst 2 – 2,5 meter ud fra dig i alle retninger og kan måles med noget der hedder et kvantum-magnetometer. Eller “Superconducting Quantum Interference Device (SQUID)-based magnetometers” for at være helt præcis. Du kan se dokumentationen i Heartmath Institutes forskningsbibliotek lige her: DOKUMENTATION

HM

Dit elektromagnetiske felt fra hjertet, der som nævnt stråler ud omkring dig i 2 – 2,5 meters afstand (da energi ikke har nogen endelig grænse antager man det går langt længere ud, men udstyret kan – igen og igen, hver evig eneste gang, for indeværende måle at det er der, og at det går mindst 2 – 2,5 meter ud fra din krop) – dit elektromagnetiske felt påvirker og udveksler oplysninger med mennesker og dyr omkring dig.

Hvad dit felt udstråler, afhænger 100% af hvad du føler, og ikke af hvad du tænker. Hvis du føler dig i tophumør eller føler positive hjerte-følelser, som f.eks. barmhjertighed, taknemmelighed, medfølelse og kærlighed, vil din forbindelse mellem dit hjerte og hjerne blive markant bedre (man kalder det for at du er i høj coherence). Hvis du omvendt føler dig utryg, angstfuld, frygtfuld, aggressiv osv. så falder din coherence tydeligt, målbart og mærkbart. (Se billede herunder)

frustration_appreciation

Det sker fordi at noget der hedder din Hjerte Rytme Variation / HRV bliver kaotisk af alle typer af “nederen” følelser hvilket igen – naturligvis – fucker udstrålingen (det elektromagnetiske felt) fra dit hjerte op. Det betyder også at din adgang til din samlede intelligens markant falder. Du får nemlig dårligere adgang til din hjernes frontallapper, (evnen til højere tænkning) ligesom at adgangen til dit hjertes intuitive intelligens tydeligt falder.

Så det er ALDIG mere ligegyldigt hvordan du er indstillet følelsesmæssigt, eller hvad du konsumerer af emotionelt indhold såsom f.eks. medieindhold, meninger, samtaler osv.

Positive følelser får nemlig dine mentale funktioner til at blive væsentligt bedre ligesom din intuition øges. Også din udstråling (dit elektromagnetiske felt) ændres og begynder, positivt og fuldt målbart, at hjælpe andre mennesker og dyrs hjerterytme i bedre balance, dermed bliver også deres felter mere harmoniske i deres kalibrering. (De føler sig simpelthen bedre tilpas i din nærhed.)

På samme måde fucker negative følelser, som før nævnt, både systemerne og udstrålingen fra dit felt op.

Anbefaling: Begynd at tage kontakt med dit hjerte, lev i dit hjerte i stedet for din hjerne og lyt til hvad du inderst inde i dit hjerte ved er det rigtige for dig. Du kan evt. lære Heartmath helt gratis hvilket øjeblikkeligt sætter processen igang og mærkbart vil ændre din livskvalitet. Du kan lære øvelserne gratis på Heartmaths hjemmeside lige her: LÆR HEARTMATH GRATIS HER!

Denne spritnye tilgang til hele dit liv, vil hurtigt øge din hjernes adgang til de klogeste dele af dig, både i form af din hjernes frontallapper og fordi at du således kobler dig op med dit hjertes dokumenterede intuitive intelligens (Man har opdaget at 65% af dit hjerte består af intelligente celler / neuroner næsten magen til dem du har i hjernen, og at det har både korttids og langtidshukommelse samt er dit intuitive intelligenscenter.) Og så øger det din følelse af flow og velvære markant oven i hatten.

 

Punkt 2: Vid at du reelt lever i et matrix system som fastholder dit energetiske system og dermed adgangen til din fulde intelligens i en meget lav frekvens / tilstand – og lær hvordan du kommer fri af denne kunstige fastholdelse.

Ok, nu ved du at alt er energi og at din bevidsthed / følelser direkte influrerer hvordan du har det på alle tænkelige måder. Og du ved at du oven i købet konstant påvirkes af alle de andre levende væsner og deres energetiske systemer omkring dig – og vise versa.

OG du ved at når du er i enhver form for negativ følelelsestilstand så reduceres adgangen til alle de klogeste centre markant.

Sagen er så at du reelt lever i en kunstigt skabt medie-matrix som er designet til at fastholde dit hjertes HRV og dermed hele dit energetiske felt i en lavtsvingende / kaotisk tilstand. Det kan nemt konstateres. F.eks. kan du gå ind på enhver filmside såsom f.eks. Netflix. Kig derefter på alle filmenes covers og du vil opdage at 90 – 95% af samtlige covers alle viser følgende tematikker: Satanisme, dæmonisk besættelse, vold, tvang, blod, død, frygt, legemsbeskadigelse, stofmisbrug, konflikt, sindsyge og total psykopati endeløse variationer. Nyhedsmedierne dyrker alle de samme temaer.

Vi har så valgt at kalde dette for vores ‘underholdning’.

Men i praksis er alle disse formater og medieprodukter “ide-kapsler” som hver evig eneste gang fylder dit sind, og dit følelsesliv med alle de følelser der følger med når vi indtager død, vold, satanisme og psykopati: Angst, uro, modløshed, frustration, vrede, tilfredsstillelse ved at se andre dø osv.

På den måde ændres dine følelser til lavtsvingende følelser, din HRV ændres og dermed fastholdes din Hjerte Rytme Variation og herigennem hele dit energtiske felt i en mere kaotisk tilstand.) Det gør at du har markant dårligere adgang til din hjernes frontallapper, dit hjertes intelligens, din medfølelse, og din intuition.

Du bliver ganske enkelt dummere, mere frygtfuld og afkoblet fra dit sande, kæmpe store, potentiale som menneske.

Anbefaling: Forlad matrix og begynd at opfatte ALT omkring dig som det det reelt er: Energetiske systemer / programmer som konstant forsøger at influere din bevidsthed, følelser og herigennem Enten reducerer eller opløfter din intelligens og dit energetiske system. Begynd derfor bevidst at indtage inspirerende og opløftende musik, opløftende film, inspirerende bøger og indtag MASSERE af natur. Det styrker alt sammen MARKANT din HRV og øger MARKANT adgangen til alle de klogeste dele af din hjerne og dit hjerte!

 

Punkt 3: Vid at din intelligens desuden reduceres markant gennem det jeg kalder kulturelle memes – og ved at gennemskue og droppe memesne kan du hurtigt begynde at tænke langt mere komplekst og i helheder selv.

Jeg har skrevet en hel artikel om “kulturelle memes” som går i dybden med dette. Læs den her hvis du vil blive 100% skarp på emnet. Du har garanteret set massere af opslag på sociale medier hvor der først er et billede f.eks. af en sød grådkvalt gammel kone, der holder sin datter i hånden og så neden under stå der f.eks. “Tryk like hvis du også elsker DIN mor”. Sådan et billede kalder man for et ‘Meme’. Et meme er dybest set en færdig pakket “ide-pakke” som i dette tilfælde er designet for at få dig til at sige “nåååååeee” og så gøre som du er blevet opfordret til, i dette tilfælde trykke på like knappen.

Sagen er så at MATRIX også arbejder ekstremt fokuseret med disse primitive ide-pakker – disse ‘Memes’. Magthavere og medier pakker konstant simple ide-pakker ind til dig, simple memes. Jeg kalder disse for kulturelle-memes. Simpelthen fordi at de har til formål at programmere hele kulturen bredt set, typisk til at ‘synes’ super simple og ureflekterede ting.

Klassiske kulturelle-memes du kender supergodt er f.eks.: “Det skal kunne betale sig at arbejde”, “Rusland er onde – altid”, “Vesten er gode – altid”, “Je Suis dit eller dat”, “De onde flygtninge” osv.

Alle memesne har det tilfælles, at de fastholder dig i ultrasimple og unuancerede ideer om verdenen. Og ligesom med katte-memet er formålet at få dig til at FØLE og / eller GØRE noget. F.eks. at stemme på en helt bestemt måde, være bange for andre befolkningsgrupper (så sammenholdet i befolkningen svækkes mv), tro at arbejde vitterlig er selve livets mening – samt ikke mindst at fastholde dig i en primitiv forståelse af selve verden og det at være menneske.

Memes er simpelthen med til at gøre dig langt dummere, mere frygtfuld og til at holde ig i dit mindste jeg – totalt uden kendskab til hvor helt FANTASTISK du og dine mange komplekse systemer og evner i virkeligheden er.

På den måde kan matrix kunstigt fastholde dig en simpel slave / forbruger rolle, i stedet for i en rolle som en fri og kreativ bevidsthed med helt ufattelige potentialer.

Anbefaling: Reflekter over dette punkt og begynd at øve dig i at se og høre de kulturelle memes overalt. Det vil lynhurtigt gøre dem absurde og du vil opdage at en ny virkelighed begynder at tone frem. Hele denne måde at se verden på gør at du vil begynde at tænke helt helt anderledes og i helheder. Du går fra en simpel fragmenteret og kunstigt nedtonet form for intelligens, til at begynde at kunne tænke holistisk og i helheder.

Punkt 4: Lær at kende forskel på 1. ordens tænkning og 2. ordens tænkning – og skift så over til 1. ordenstænkning

Matrix systemet har mange gode metoder til at fastholde og begrænse din intelligens så den bliver langt lavere end den reelt er skabt til at være. Et af de virkelg gode handler om at programmere dig fra fødsel til grav med eksisterende programmer og aldrig lære dig for alvor at tænke selv. Det gøres ved at lære dig 2. ordens tænkning.

Anden ordens tænkning er kendetegnet ved at du fra vugge til grav udelukkende modtager og gentager allerede eksisterende ide-pakker og vidensformer. F.eks. i folkeskolen hvor du udelukkende får gode karakterer hvis du kan gentage det læreren eller bogen har sagt, samt ikke mindst i alle øvrige uddannelsessystemer, universiteter mv.

Alle steder handler det hele udelukkende om at gentage den viden du har fået eller “reflektere” over den viden. Det går ALDRIG ud på selv at tænke noget helt nyt frem fra bunden. Og du lærer aldrig LOGIK. På verdens allerbedste universiteter, der hvor præsidenternes børn går, dér lærer alle logik. Det selvstændigt at rationalisere sig frem til hvorvidt noget er sandt eller falsk, og til at udlede præcise konklusioner.

De fleste steder lærer elitens børn også at analysere og forstå SPROGET i dybden. (Det kaldes etymologi). Vidste du f.eks. at ordet “Govern-ment” i virkeligheden betyder følgende: Govern = Kontrollere, Ment (forkortelse af menta betyder mental eller tanke) ialt: Govern = Kontrollere, Ment = Tanke, smalet betydning: Government = Tankekontrol.

Eller at kærlighed forklarer hvad det betyder blot du KIGGER på ordet! Kær-lighed betyder det! At der er en kær lighed imellem dig og din elskede. Eller at Farvel betyder: Far-vel – dvs. rejs vel! Underviser er et menneske der viser undere til verden. (Du ved ‘det var virkeligt et under at se på..’ noget smukt og fantastisk.)

Sådan er hele verden fyldt med langt mere forståelse og dybde end du hidtil har haft adgang til. Man har simpelthen gjort det at man udelukkende lærer dig 2. ordensviden, dvs. lærer dig at indtage eksisterende idepakker og så, mere eller mindre ureflekteret, gentage dem sanseløst og ukristisk som værende “virkeligheden” eller “sandheden” om et givent emne. Men at tænke selv, det lærer vi ganske enkelt ikke.

Anbefaling: Begynd selv at researche vores verden. Google er klar til at hjælpe dig. Skil alverdens ord ad, og slå de dele af ordet op som ikke umiddelbart giver mening. Overvej at lære logik. Beslut dig for at din hjerne er din, og fornem hvor fantastisk en gave du har til rådighed. Hvis du vælger at tage fuldt herredømme over din hjerne og din tænkning. At undersøge og selv kritisk ressonere, analysere og udlede ved hjælp af logik og holistisk tænkng (at se verden, politik, og alt andet alting i helheder i stedet for som vi hat lært som adskilte dele) – dét er første ordens tænkning.

Punkt 5: Kombiner alt ovenstående – og genvind AL kontrol over din intelligens og hele din livsproces

Du har nu fået opskriften på hvordan du i superhøj grad for ALTID kan øge din intelligens. Sidste step består i at reflektere over at du, hvis du vitterlig har læst al ovenstående, netop har fået detoneret en atom-bombe i dit sind. Næsten alt hvad du har lært var fake, og du lever i en kunstigt kontrolleret matrix virkelighed. 5 og sidste måde at øge din intelligens på, er at reflektere over ovenstående 4 punkter igen og igen.

Og efterhånden som de omfattende implikationer begynder at melde sig, er det vigtigt at du er blid, kærlig og nænsom ved dig selv, imens du gradvist absorberer alle de nye erkendelser som efter i dag først vil dryppe og sidenhen styrte ind i din bevidsthed som en rensende flod. Hele den renselses og erkendelses proces vil i sig selv styrke din intelligens, din barmhjertighed og din intuitive og holistiske intelligens mærkbart og for altid.

Sidste del af punkt 5, er at begynde at leve med din nye viden og din helt nye og nu super opgraderede intelligens. Og at vide at der er endnu mere at lære, efter alle de gamle matrix-slanger snart er faldet fra din krop og du begynder gradvist at erkende hvor fantastisk det at være et menneske – i virkeligheden er.

Velkommen tilbage til verden, du har nu – for altid – øget din intelligens i ekstraordinær grad. Hvis du vælger at optage hvad du netop har læst.

matrix

Vælger du det modsatte vil du fortsætte livet som slave i matrix.

Men så er det i det mindste et bevidst livs-valg.
Og ikke et livs-valg nogen andre og deres massive kontrolsystem – for altid har taget for dig.

BLIV OGSÅ MUSIKALSK INSPIRERET – FØLG MIN MUSIK PÅ SPOTIFY:

STØT MIT ARBEJDE: Du kan støtte mit arbejde med en lille månedlig donation / støtte via Patreon. Du kan når som helst gå ind og annullere din støtte igen. Danjohannesson.dk får NUL mediestøtte og er 100% afhængig af private støtter. Din hjælp er således afgørende for sidens og FB kanalens arbejde. KLIK på knappen herunder for at støtte danjohannesson.dk:
Become a patron at Patreon!

Om Dan Johannesson

Check også

Mod, Mundbind og Mediemagt

En kommentar

  1. Spændende læsning

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *