Åbent brev til Handelsministeren – ACTA

Kære Pia Olsen Dyhr

Jeg skriver til dig som en af de mange tusinde borgere der ansatte dig til bl.a. at varetage mine interesser efter sidste valg.

Mit ærinde er at bede dig besvare et par spørgsmål, som jeg ganske enkelt ikke forstår, ifht. dine handlinger vedr. Danmarks nylige ratificering af skitsen til ACTA aftalen.

1. Danmark har i hemmelighed forhandlet ACTA aftalen sammen med en række andre rige nationer. Forhandlingerne er hertil foregået uden om WTO og FN. Min mulighed for som borger at kunne følge sagens forløb har således været ikke-tilstedeværende og alle demokratiske principper er således sat ud af kraft. I stedet har tilvejebringelsen af loven tilsvaret juridiske processer i fascistiske regimer.

Hvordan kan SF både agitere for at være et demokratisk parti og samtidig tilknytte sig en aftale, konstrueret efter plutokratiske / fascistiske principper?

2. Danmarks civile og demokratiske rettigheder er blevet systematisk udvandede og reducerede i de forgangne ti år med bl.a.: Terrorpakke 1, Terrorpakke 2, US overvågning af Danskernes betalingskort (Dankort undtaget), gennemhulningen af forsamlingsretten (Lømmelpakken) Amerikansk overvågning af danskernes dna registre.
Hvordan kan SF retfærdiggøre støtten til en lov, der giver mulighed for at kontrollere real-demokratiets sidste instans, internettet så massivt som tilfældet er med ACTA? Ønsker SF at styrke eller svække mine civile og demokratiske rettigheder? Hvis førstnævnte, hvordan kan du så støtte en lov der kan anvendes til at standse alle former for frie civile udvekslinger, civile personers mulighed for at organsiere sig og udveksle ideer? Og sig nu ikke at “det er den ikke lavet til” – for vi ved begge at de små skridts politik vil sikre at den anvendes og fortolkes som magthaverne (Konglomeraternes indehavere) ønsker det. Præcis som terrorloven bl.a. er anvendt imod eksempelvis Greenpeace.

Det fri internet afstedkom wikileaks, som implicit har afsløret at vestlige medier 90% af tiden fungerer som propagandasystemer for snævre økonomiske og politiske interesser, kommunikeret igennem primitive frygtmytologier, og at massive krigsforbrydelser finder sted i “frihedens og demokratiets” navn. Det arabiske forår ville ikke være muligt under ACTA, og kæmpe civile rettigheds NGO’s som Avaaz vil få næsten umulige vilkår.

Er du opmærksom på at din støtte til ACTA ingen forbindelse har med demokratiske kræfter? Og at du direkte støtter fremkomsten af et 100% totalitært medieret system, ejet og kontrolleret af ganske få konglomerater? Et system som vil sikre at alle de smukke real-demokratiske kræfter jeg herover har beskrevet – vil dø?

Jeg forventer at høre fra dig vedr. ovenstående, og ikke blot i form af et standard svar, som Lars Barfoed’s sekretær auto tilsendte mig, i forbindelse med hans forudgående arbejde for at destruere mine rettigheder.

Responsen, eller manglen på samme vil blive offentliggjort på min blog danjohannesson.dk, samt muligvis i en større bogudgivelse om demokratiets fald i Danmark, planlagt til udgivelse i begyndelsen af 2013.

Jeg ser frem til at høre fra dig.

Venlig hilsen

Dan Johannesson
Cand.mag Medievidenskab
Forlagsredaktør

OBS. Lån gerne inspiration fra mit indlæg og skriv din protest til: handelsministeren@um.dk

SVAR – Fra Handels og Investeringsminister Pia Olsen Dyhr

Udenrigsministeriet (07.02.2012)

Kære Dan Johannesson,

Mange tak for din henvendelse og din interesse for ACTA-aftalen.

Debatten om ACTA-traktaten har handlet om de mulige negative virkninger for ytringsfriheden og internettet. Jeg vil derfor gerne slå fast, at aftalen ikke indebærer nogen indskrænkning af borgernes grundlæggende rettigheder, bl.a. ytringsfriheden og retten til privatlivets fred. Traktaten medfører heller ikke ændringer i borgernes adgang til eller brug af internettet.

En del af kritikken over for ACTA har sammenhæng med de massive tilkendegivelser mod to amerikanske lovforslag, også benævnt SOPA og PIPA, som handler om intellektuelle rettigheder på internettet. Men der er ingen sammenhæng mellem ACTA og de to amerikanske lovforslag. I modsætning til SOPA og PIPA medfører ACTA ikke regler, der begrænser borgernes adgang til internettet. Der er ingen love, der skal ændres i hverken EU eller Danmark, som følge af en ratificering af ACTA.

Formålet med ACTA er et helt andet end de amerikanske forslag. Det handler om at få en bedre international håndhævelse af de immaterielle rettigheder og forhindre større og organiserede overtrædelser af disse rettigheder. De fleste mennesker kender til det omfattende og udbredte salg af kopivarer.

EU’s toldmyndigheder vurderer, at den ulovlige kopiering er tredoblet i perioden fra 2005-10, og at de europæiske virksomheder og lande årligt mister tocifrede milliardtab som følge af dette misbrug. Det er et kæmpe problem både for virksomhederne og for væksten og beskæftigelsen. Og det er baggrunden for, at EU i 2007 gik i gang med aftalen.

I Danmark og EU har vi allerede en række regler, som effektivt beskytter virksomhederne mod kopiering og anden misbrug af de immaterielle rettigheder. Traktaten udbreder denne beskyttelse til en række lande uden for EU, som er vigtige samhandelspartnere for EU. Den gør det dermed lettere for virksomhederne at håndhæve deres rettigheder også uden for EU i lande som bl.a. USA, Japan, Korea, Mexico, Marokko, New Zealand, Singapore og Schweiz.

ACTA får heller ingen betydning for TRIPS-aftalerne og leveringen af billigere medicin til ex HIV/AIDS i Afrika.

Vi har også udarbejdet et faktaark, som forhåbentlig besvarer dine øvrige spørgsmål. Det kan hentes på Udenrigsministeriets hjemmeside ved brug af følgende link:

http://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/newsdisplaypage/?newsID=491590A6-22A6-42D4-9F3B-FE1E43A9B4B2

Med venlig hilsen

Pia Olsen Dyhr

STØT MIT ARBEJDE: Du kan støtte mit arbejde med en lille månedlig donation / støtte via Patreon. Du kan når som helst gå ind og annullere din støtte igen. Danjohannesson.dk får NUL mediestøtte og er 100% afhængig af private støtter. Din hjælp er således afgørende for sidens og FB kanalens arbejde. KLIK på knappen herunder for at støtte danjohannesson.dk:
Become a patron at Patreon!

Om Dan Johannesson

Check også

Mod, Mundbind og Mediemagt

3 kommentarer

 1. Jeg bliver omgående ramt af dyb irritation, blot ved læsning af hendes første linjer.
  Det er jo blot formaliteter hun sidder og øser op. Vorherre til hest.
  Det undrer mig ikke at hun fra starten af blev klassificeret som SF-højrefløjen (hvis tankegang har absorberet resten af partiet). Hun er en typisk karrieremager.

  Det må snart stå klart, at vi ikke vil få fornuft, frihed eller retfærdighed ud af at indgå i fredelig med politikerne. Deres forbindelse og tillid ligger hos lobbyisterne, erhvervslivslogerne og embedsmændene de knytter bånd med til daglig, ikke det folk som de påstår at repræsentere.

  Socialistisk Standpunkt havde ret i deres kritik af ledelsen.

 2. Havde jeg, som Dan, skrevet til Ministeren, men formuleret 3 spørgsmål helt forskellige fra Dan´s, så havde jeg helt sikkert, ord-ret fået det samme svar.
  Hendes Ministerielle Spinmølle er gået igang, det er hun nødt til for hun har intet begreb om hvad ACTA handler om, hun har jo kun haft Statskundskab i skolen.

  Det er dybt beskæmmende at SF har opstillet et så inkompetent menneske som Minister, der kun kan finde ud af at handle og tale efter det som Lobbyister hvisker hende i ørerne.

  Ud fra de svar hun har givet i Information og på Høringen i Radioen, kan man tydeligt forstå, at hun hverken har en Personlig eller Politisk holdning til ACTA, hvilket leder hen til min påstand om at hun hverken begriber Internettet, ACTA eller det man hvisker hende i øret. For hun svarer jo helt ud i det BLÅ og stik imod bedrevidende, i stil med “Der er længere til Bornholm end på Vandcykel”.

  Har nogen mon truet hende med at blive afsat, hvis ikke hun får presset ACTA igennem, imod folkets ønske?

  Med tragisk Hilsen
  Bjarke Hansen

  • Dan Johannesson

   Hej Bjarke

   Tak for dit gode indlæg. Det er samme oplevelse jeg selv har. Ministeren, virker ikke til at have fuld føling med situationen.

   Der er, stadig oftere i dansk politik, en form for disconnect imellem politikernes oprindelige værdier og hvad de i praksis arbejder for efter indsættelsen. Jeg tror ikke man skal undervurdere de kræfter der er i kulisserne, som har egne interesser og i praksis presser politikerne til at gennemføre forskellige love for at sikre at disse imødekommes.

   Præcis hvordan dette virker ved jeg ikke, men følelsen af at langt flere ting i det offentlige rum er orkestreret, end menig mand er klar over, er svær ikke at sidde tilbage med.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *