Frit Menneske Eller Slave – Hvilken Fremtid vælger DU?

De seneste dage har jeg binge watchet netflix serien Cobra Kai. Serien handler om to figurer fra en svunden tid tilbage i firserne, hvor Ralph Macchio spillede den unge usikre Daniel Larousso, og William Zabka spillede hans modstander Johnny Lawrence, fra klubben Cobra Kai.

Med andre ord er det en såkaldt spin off serie, af de legendariske originale ‘Karate Kid’ film, hvor vi igen møder Daniel og Lawrence, og får lov at opleve hvordan deres liv ser ud i dag.

Udover at være en fremragende og underholdende serie i sig selv, formår serien også løbende at reflektere over, og udstille forskellene, på de værdier der eksisterede i hele kulturen i firserne, og så de ‘værdier’ som der findes i dag.

Fundamentale temaer som hvad maskulinitet oprindeligt stod for indtil for nylig, såsom styrke, handlekraft og mod, sammenholdes med hvordan mandekønnet fremstilles i dag.

I form af neurotiske mænd med astmasprays, der lever som blege svæklinge i deres små mentale og digitale fiktive bobler, og som kan alle navnene på alle deres mere eller mindre opdigtede mentale og fysiologiske ‘ubalancer’ udenad.

Instruktøren får igen og igen de to verdner, og de to kulturelle idésæt til at clashe sammen, og udstille hvordan de begge, i deres mest ekstreme udgaver, er udtryk for fundamental mangel på balance. I karakternes private liv, såvel som i hele samfundet og kulturen.

Når jeg ser serien i dag, i vores tid, lige nu og her, midt i sidste del af vanvidsåret 2020, har jeg svært ved ikke at få en klump i halsen. og igen og igen har jeg både grint, men også grædt – helt inde fra midten af mit hjerte af.

Fordi man kan ikke se serien, uden også at sammenholde den med den aller seneste tid, tiden som ‘ingen vidste’ (bortset fra deltagerne ved Event 201 antageligvis) ville komme, ikke engang fornylig, da serien blev optaget – vores aktuelle NU-tid – VORES tid – vanvids-tiden.

Serien minder simpelthen en om, hvordan verden så ud indtil for nylig. Hvordan verden så ud før hele verden, blev udsat for den største koordinerede medie, blitz, psykologiske terror-krig, vi nogensinde har set i verdenshistorien.

Et gigantisk globalt programmerings-projekt, som får selv den absurde fortælling om ‘skjulte masse ødelæggelsesvåben’ i Irak (du ved den globale gigantløgn, som gjorde at blandt andet danske soldater var med nede og myrde over en million mennesker i Irak, i et gigantisk folkemord), samt hele ‘The War on Terror’ mytologien – til at fremstå som en hyggelig lille medieskabt drengestreg.

Og ja, jeg taler selvfølgelig om Psy Ops’en over dem alle. Den mest ubalancerede, forvredne, talblinde, manipulerende, forløjede, afsindige, proportions-blinde og verdens ændrende frygt-mytologi, vi nogensinde har set siden anden verdenskrig: Corona mytologien.

For en gangs skyld vil jeg ikke diskutere alle de forskellige tal, og de mange modstridende udsagn fra eksperter, medier, styrelser og slet skjulte interesseorganisationer. Folk bestiller ikke andet overalt i kommentartråde og sociale medier i forvejen. Dén krig (imod hinanden) er jeg ved at brække mig over.

I stedet vil jeg skrive om hvad det er vi er ved at miste, imens at alle de dertil skabte, ophedede debatter om dødstal, smittetryk, mundbind, afstand og en helt ny, aldrig før set, og dybt hyklerisk interesse for ‘samfundets udsatte og svageste’ – raser hen over vores skærme og inde i vores splittede og stadig mere åbenlyst vanvittige og dybt irrationelle sind.

Fordi, imens at folk råber, skriger og kaster med mudder til højre og venstre sker der en lang række ting i baggrunden, som er af langt langt større vigtighed, end en sygdom der har markant lavere AF dødelighed end stortset samtlige øvrige sygdomme, ulykker og dødsårsager på jordkloden – nogensinde vil have eller få – i virkeligheden.

I al stilhed er der blandt andet sket følgende, imens denne verdens magikere har holdt massernes hjerner beskæftiget med endnu et globalt dybt trance fremkaldende, frygtbaseret, magisk trylle trick:

Befolkningen kan ikke længere tænke rationelt

Det er et velkendt faktum at når mennesker bliver bange, bliver de også mere irrationelle og følesesstyrede. Dummere simpelthen. Det skyldes at når vi er i en frygt tilstand aktiveres vores amygdala, som er hjernens kamp / flugt center. Og når det sker begynder hjernen at skifte arbejdstilstand.

Konkret lukker den vores rationelle centre i hjernen ned, de centre som sidder i området vi kalder neo-cortex / frontallapperne. Disse centre er vores dyreste chips, og der har til formål at hjælpe os med at tænke i større mønstre, og se verden i helheder og i mere komplekse sammenhænge.

Når frygten raser, lukkes de som nævnt ned, og i stedet bliver vi langt mere aktive i vores pattedyrs hjerne dvs. i vores følelseshjerne.

I den tilstand er vi yderst modtagelige for ‘stærke ledere’, samt åbne for at gøre ‘hvad som helst, bare det onde stopper igen’. Og det ved man naturligvis godt øverst oppe på magtens tinder.

Man bliver ganske enkelt ikke topleder, mange milliardær eller på anden vis en del af den øverste elite uden at forstå alle de vigtigeste ting i livet. Dvs. alle de ting Hr. og Fru Jensen typisk ikke ved en fløjtende fis om.

F.eks. emner såsom hvordan at hjernen i virkeligheden fungerer, hvordan penge skabes og kontrolleres, logik, første ordens tænkning, helheds tænkning, dybde psykologi, flok-psykologi, herunder hvordan mytologier og globale narrativer kan styre global adfærd og selve populationens ideer om hvad virkeligheden er, samt naturligvis også en hel del om hvordan at de farlige ord såsom energi, bevidsthed, sjæl, ånd, Gud og selve den åndelige verden reelt fungerer.

Med andre ord ved de en hel masse om alle de ting der kan skabe mere balance, styrke, visdom, indsigt og trivsel på både indvid og globalt niveau, men vælger i alt for mange tilfælde at beholde disse afgørende oplysninger for sig selv. Fordi viden af den art, kan give dig styrke og med tiden gøre at du kræver mere og mere kontrol over dit eget liv.

Og dét er man naturligvis ikke interesseret i. Nej, som det ses går hele spillet ud på det modsatte. At du skal opgive din egen styrke. At du skal annullere din gudsgivne identitet som et frit menneske under Gud (som du tilgengæld faktisk står til regnskab over for, som den eneste), og i stedet begynde at bevæge dig over i en ny selvforståelse, som et slavevæsen, der er bundet af andre menneskers magt og tilfældige luner.

Du er ved at skifte ‘stand’ – fra et frit og suverænt menneske og over til en ‘serf’ dvs. et slave-væsen.

Som jeg begyndte at beskrive lidt herover, er en af de andre store bevægelser som foregår under overfladen, en global omprogrammering af hvad det vil sige at være et menneske i det hele taget.

Hidtil har det at være et menneske, i det mindste i vesten, men også i mange andre dele af verden, betydet at du var et grundlæggende frit menneske.

Du blev født ind i et demokrati, som du havde en vis medindflydelse på, ikke alene igennem din stemme hvert 4 år, men også igennem din ytringsfrihed, som faktisk oplevede et stort boost, for enhver der ønskede det, da de sociale mediers æra for alvor begyndte med lanceringen af Facebook tilbage i februar 2004.

Der var nogle grundlæggende spille regler, men også love der sikrede dig at f.eks. dit hjem var ukrænkeligt.

Menneskerettighederne gjorde hertil at man ikke kunne vold-tage din krop (Husk at reflektere over ordet, for at vold-tage din krop, er ikke begrænset til en sexuel handling. Du vold-tages ved enhver form for ulovlig indtrængen og misbrug af din krop).

Og der eksisterede en fundamental retssikkerhed, som gjorde at man ikke kunne frihedsberøve dig, med mindre du havde begået en forbrydelse.

Og hvorvidt du havde begået en forbrydelse var heller ikke et spørgsmål om løse skøn og ideer, men en proces hvor der skulle fremlægges beviser, og hvor du havde ret til en forsvarsadvokat og en retfærdig afprøvelse af din sag ved domstolen.

Du havde med andre ord det ord, som folk, også, har glemt alt om i dag, og som jeg nævnte lidt tidligere i teksten: Retssikkerhed.

Alt det… og jeg gentager, alt det er vi ved at give væk.

Det er blot at læse de tidligere vedtagne ‘Coronalove’ som blev vedtaget d. 12 marts i år LÆS DEM HER (som man nu har gjort klart IKKE bliver ophævet til marts 2021) samt de endnu mere skræmmende STRAMNINGER af lovene, igennem epidemiloven, som kommer i stedet for den nu afdøde ‘solnedgangs klausul’. (Du kan læse udkastet til den nye epidemilov her).

Når du læser disse bliver det klart at alt ovenstående, alle dine civile rettigheder, dine menneske rettigheder, folketingets kontrol over hvad befolkningen kan udsættes for, retssikkerheden, dit værn imod vilkårlig frihedsberøvelse og enhver ide om selvbestemmelse over din egen krop, (der for eksempel ikke SKAL tvangs-testes eller med tvang afgive sundhedsdata til din arbejdsgiver) og dit eget liv, din sociale færden osv. ALT hvad det overhovedet vil sige at være et frit menneske – er nu ved at blive ophævet.

Du…Er…Ikke…Længere…Et…Frit…Menneske.

Vidste Du At masker Altid Har været Et Symbol På At Man Er Slave Og at Man Skifter ‘Stand’?

Et af de mest tydelige tegn på at eliten nu har ændret din status, er, som så ofte før, okkult symbolik. Dvs. symboler der har en meget klar betydning, men som man VED at du nægter at undersøge eller forholde dig til. Derfor kan man til enhver tid håne ‘pøblen’ op i deres åbne ansigter, simpelthen fordi man ved at 99% er mere optaget af dansende papegøjer og bare bryster, end af at sætte sig selv det mindste ind i hvordan at virkeligheden og denne verden i det hele taget, reelt fungerer.

Et af de mest åbenlyse symboler på at du har skiftet ‘stand’ fra tidligere frit menneske under Gud, til nu at være en slave, som underkaster dig en ‘tredjeparts’ kontrol, er vores nye og udokumenterede besættelse af at bære masker.

Som der står om det at bære masker i Encyclopedia Britannica: “A form of disguise or concealment usually worn over or in front of the face to hide the identity of a person and by its own features to establish another being.” Du kan selv læse dette, samt nedenstående to citater, direkte på Encylopedia Britannica lige her: https://www.britannica.com/art/mask-face-covering/The-wearing-of-masks

Ligeledes gennemgår et maskebærende menneske en række ændringer både i deers mentale tilstand og i deres åndelige status: “

“…Upon donning the mask, the wearer sometimes undergoes a psychic change, and, as in a trance, assumes the spirit character depicted by the mask.”

Og: “The person who wears the mask is also considered to be in direct association with the mask’s spirit force and is consequently exposed to like personal danger of being affected by it.”

Kort oversat står der i første afsnit at maskebæreren nogen gange gennemgår psykologiske forandringer, og begynder, som i en trance, at påtage sig de karaktertræk som masken udtrykker. I tilfældet med Corona masker, således karaktertrækket: sygdom og sygdomsangst. Oversættes andet tekststykke, står der: Personen der bærer masken betragtes også som værende i direkte forbindelse med maskens åndelige krafter, og er således udsat for den personlige risioko at (han eller hun) kan udsættes for denne bagvedliggende åndelige kraft. 

Og at vi kun er kommet mere og mere i trance og mere og mere blindt adlyder vores nye slave-herrer, er tydeligt for enhver der blot åbner øjnene på gader og stræder: 

Overalt går vi i takt. Vi stiller os i lange køer, og har fuldstændig ens flokadfærd. Vi tænder for kommandosystemet, hvor vi briefes 2-4 gange om måneden af vores leder, og en lille gruppe af teknokrater.

Og det er fuldstændig ligegyldigt om det de siger giver mening, rent sundhedsfagligt eller ej. Når først ugens nyeste dekret er udstedt. Så følger vi det. Ansigter dækkes til bag masker og plastic visirer. Hænder sprittes. Vatpinde accepteres proppet ind i vores kroppe, for at tage DNA prøver (som ved siden af også tester med den problematiske PCR test) endeløst og sanseløst. 

Ordre udstedes af lavere hierakier og ledere i kommuner og arbejdspladser. Vi står med afstand, vi går hjem kl. 22.00 den ene uge, og kl. 24.00 den anden uge. Vi krammer ikke mere hinanden selvom berøring er livsvigtigt for menneskets trivsel. 

Det er også derfor at du ikke ser folketingets medlemmer bære masker i Folketinget, samt mange andre steder hvor vi andre skal gøre det. det er fordi at DU er en slave, og DE er medlemmer af eliten. Dvs. at de er dine slave-herre. Og de skal naturligvis ikke bære slavens symbol, andet end ved instruktion og lignende af deres slaver. Dét er kun noget slaven (du) skal gøre. Så nu er der heller ikke længere den store mystik i dén sag.

Vi fester ikke rigtig mere. Vi danser ikke mere. Vi tør knapt synge mere. Vi kan ikke se hinandens smil, eller ansigtsudtryk længere, i stedet ser vi nu anonyme droner overalt. Alle steder hvor der før blev solgt livsglæde lukkes gradvist ned.

Alle de sociale samværs mønstre som før var det mest naturlige og gudsgivne, som hørte til det at være et levende socialt væsen, som krammede, levede og var sammen med sine med-mennesker, er afsluttede. Ophævet simpelthen.

Du bestemmer ikke selv længere over din egen krop (tvangstestning / Lov 102).

Du bestemmer ikke længere selv om du skal frihedsberøves (tvangskarantæne, ligeså længe staten ønsker det, og hvor den ønsker det, uden nogen form for juridisk proces what so ever).

Så, igen. Du kan benægte alle ovenstående alenlange opremsninger lige så meget du vil, men de er sket. Og de efterlader kun en præcis beskrivelse af din nye status: Du har skiftet ‘stand’ og status, fra et frit levende menneske under Gud, til en viljeløs, føjelig, frygtfuld, dybt neurotisk og mundbindsbærende, slave, som henslæber dit liv 100% under andre menneskers totale kontrol og tilfældige luner.

Du, (og hele verden) er en slave nu.

Tilbage står kun nogle få brændende spørgsmål: Hvor længe vil du lade det fortsætte, før du smider dit slavesymbol, og vender tilbage til et ÆGTE fuldblods LIV igen? Tilbage som frit menneske under Gud, i stedet for som slavevæsen tilhørende ‘tredjepart’? Hvornår siger du STOP? Hvornår får du en RYGRAD og hvornår vil du kæmpe for LIVET som MENNESKE igen – et menneske – fri af alle de endeløse fysiske, mentale og åndelige slavemærker og den slaveadfærd du nu har accepteret i snart et helt år? 

Hvornår tager du (med fredelige midler naturligvis) retten til at være et menneske tilbage til dig og dem du elsker – igen? 

 

STØT MIT ARBEJDE: Du kan støtte mit arbejde med en lille månedlig donation / støtte via Patreon. Du kan når som helst gå ind og annullere din støtte igen. Danjohannesson.dk får NUL mediestøtte og er 100% afhængig af private støtter. Din hjælp er således afgørende for sidens og FB kanalens arbejde. KLIK på knappen herunder for at støtte danjohannesson.dk:
Become a patron at Patreon!

Om Dan Johannesson

Check også

Mod, Mundbind og Mediemagt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *