Forudsigelser af din fremtid – Virkninger af IS fænomenet

obeyIS, Islamisk Stat er på alles læber på denne tid, og med god grund. Deres brutalitet og forståelse for hvordan sociale medier kan sprede deres ‘budskab’ om død og angst med en steppebrands hastighed, har skabt en luksus buffét for alverdens medier, journalister og ikke mindst politikere.

Og selvom at alt hvad IS gør, helt åbenlyst er forfærdeligt, har det også nogle særdeles velkendte kendetegn. Næsten alt ved dem kender vi, og har hørt i andre forklædninger tusind gange før. En ny trussel er på vej, ligesom den var ved: Anthrax Scare (den med pulveret i brevene, remember?), de usynlige masseødelæggelsesvåben, ondskabens akse, Osama Bin Laden, 9/11 osv osv osv.
Forskellen ligger i at IS, er mere virkelig og åbenlyst mere konkret og farlig end alle de projektioner, som skabte IS til at begynde med. Og det efterlader os med spørgsmålet; hvis man kunne smadre så mange af dine tidligere civile og demokratiske rettigheder med løgn, fiktioner og overdrivelser af trusselsniveauer, hvordan vil verden så komme til at se ud fremover?

Først og fremmest, forhåbentlig kan alle nu se at det gamle buddhistiske princip om at “det du giver opmærksomhed vil vokse” – er og bliver 100% sandt. For i næsten 15 år har vi i vesten formået at være i en tilstand af hysteri. Et hysteri, hvor vi død og pine ville finde en fjende, koste hvad det koste vil. Efter murens fald i 1989, stod hele det amerikanske militær-industrielle kompleks nemlig med et problem. Den gamle historie om endeløs frygt og et dejligt kapitalbefordrende fjendebillede var brudt sammen. USA’s største industri, drabs industrien, var truet på sit levebrød. Heldigvis havde USA, allerede i 1979, formået at investere militær ekspertise og kapital i dannelsen af Mujahedin, en gruppe “Hellige krigere” / Jihadister (præcis samme slags godtfolk som IS, bare en my mindre fanatiske) som også Osama Bin Laden var en del af. De skulle bekæmpe “de ugudelige russere”. Se dokumentation.  Et trick USA siden har gjort flere gange, senest ved at finansiere og træne mange af oprørssoldaterne fra Syrien, på hemmelige baser i Jordan, der senere meldte sig under IS faner. Se dokumentation. 

Det blev en, af flere, byggesten til at skabe den kolde krigs afløser, det nye vidunderlige trusselsbillede, som vi siden 2001 har kunne nyde dagligt til aftenkaffen.

Et trusselsbillede, der som før nævnt oprindeligt var bygget på fiktioner, vestens egne endeløse paranoia og frygtprojektioner, og selvfølgelig den validerende reelle begivenhed, 9/11.
Et 9/11 der kom som en gave fra himmelen til den Neo Konservative tænketank / politikerkreds PNAC, der nøjagtig 12 måneder tidligere (september 2000) i dokumentet Rebuilding Americas Defences, havde lagt en stor aggressiv plan for mellemøsten. En plan der dog ville kræve en “Kataklysmisk udløsende begivenhed, et nyt Pearl Harbor.” Læs side 51 i dokumentet her. – Med andre ord et terrorangreb af spektakulære dimensioner. Det fik de som bekendt præcis 12 mdr. senere.

Nedenstående billede fra The Simpsons er fra 1997..
simpsons-ny-9-11-1997

Og herfra er det gået over stok og sten. Frygtbillede efter frygtbillede blev serveret for vesten, og alle som en blev de brugt til at begrunde en lang række krige, hvor vesten kunne gå ud og begå den ene ting, som resten af verden, endnu ikke, beviseligt, havde begået: Terror.

Nogen vil sige, sikke en påstand. Men kun indtil de læser hvad definitionen for terror er i henholdsvis EU og USA.

EU: ““[…] seriously intimidating a population; or unduly compelling a Government or international organization to perform or abstain from performing any act; or seriously destabilizing or destroying the fundamental political, constitutional, economic or social structures of a country or an international organization.” Se dokumentation

USA: (18 U.S. Code § 2331) definerer ‘terrorisme’ bl.a. som “[…] violent acts or acts dangerous to human life that are a violation of the criminal laws of the United States or of any State, or that would be a criminal violation if committed within the jurisdiction of the United States or of any State.” Se dokumentation. 

– Med andre ord, hvis man truer en befolkning, destabiliserer en stat, eller sætter voldelige handlinger i værk der truer menneskeliv begår man terrorisme. Og det er, som bekendt, præcis hvad USA, EU og Danmark aktivt har gjort nonstop siden 2001. Vi har angrebet 4 suveræne stater, uden at erklære krig: Afghanistan, Irak, Libyen og nu også Syrien. I disse lande har vores og “koallitionens soldater”, under dække af skiftende forklaringer, myrdet i hundredetusindvis af civile, smadret infrastruktur, statsorganer mv. og efterfølgende forsøgt (i Irak) at indsætte regeringer efter vores hoved, med katastrofale følger, og en borgerkrig, der ikke ser ud til at få nogen ende.

Uanset hvordan vi forsøger at forklare og retfærdiggøre vores endeløse blodtørst f.eks. med de 2779 omkomne ved angrebet på World Trade Center, ændrer det ikke ved at ovenstående handlinger 100% matcher vores egne definitioner af terrorisme. Danmark, EU og USA begår, i dag og hver dag omfattende terrorisme.

Og ja – nu er det så lykkedes. Endelig at få vandet de buddhistiske frø længe nok. At lade det vi giver opmærksomhed spire og gro. At få vestens endeløse frygtprojektioner og paranoide overdrivelser, til endelig at blive fysisk, kødelig virkelighed. Vores endeløse statsterrorisme i mod mindst 4 suveræne stater, har nu endelig affødt det naturlige og åbenlyst uundgåelige resultat. Dybt traumatiserede og vanvittige mennesker, hvis familier er blevet slagtet og lande sønderbombet, af Lars Lykke, af Helle T. og af resten af Vestens frygtdukker – dukker nu op, forankret i absolut sindsyg grad i en grotesk og perverteret udgave af det ene udgangspunkt de har til fælles, deres religion.

Vesten er endelig, efter 15 års statsterror / endeløse angreb, de fleste uden krigserklæringer, mod lande i mellemøsten, baseret på løgn og overdrivelser af faktiske trusler, lykkedes med at få skabt en ny, for første gang helt virkelig, trussel. Tillykke til Løkke, Barfoed, Thorning, EU, US, PNAC, og Bilderbergdrengene, det er et imponerende stykke døds-håndværk i har formået at udføre.

Men hvad så med fremtiden, den jeg lovede at komme ind på i titlen? Her tror jeg vi skal stille det simple spørgsmål: Hvad har de brugt alle de andre frygthistorier til?

Tjae et lille udsnit bare for DK er:

 • 2002 Terrorlov 1 = Reducerede civile rettigheder.
 • 2006 Terrorlov 2 = Reducerede civile rettigheder.
 • 2009 Lømmelpakken = Reducerede civile og demokratiske rettigheder.
 • 2010 US overvågning af DK DNA Registre = Reducerede civile rettigheder.
 • 2010 US overvågning af DK´s Udenlandske betalingskort = Reducerede civile rettigheder.
 • 2012 Den nye Offentlighedslov = Reducerede demokratiske rettigheder.
 • 2012 TTIP (ikke direkte koblet til krigene, men en del af det større spil, hvorfor jeg nævner det. ) 3 civile personer i et “tribunal” kan sammen med amerikanske konglomerater påvirke, skrive og forhindre alle kommende Danske, Europæiske, Amerikanske, og muligvis og Mexicanske love, og får magten til uhindret at sagsøge samtlige landes regeringer for “handelsbarrierer”. = Fjernelse af stort set alle borgere i den vestlige verdens rettigheder. Demokratiske og Civile. Se dokumentation.

Hertil har vi i USA bl.a., The Patriot Act og NDAA loven der gør at enhver borger i verden, ja også dig,  kan tilfangetages, fængsles og likvideresuden nogen som helst juridisk proces. Blot du kaldes for “terrorist” og er kommet på præsidentens kill list. Se dokumentation.

Hvis man kan nedbryde så mange af dine rettigheder på blot 10 år, hvad kan man så ikke gøre med den nye, virkelige, trussel, som du, jeg, (gennem vores vanlige passive accept) og ‘vores’ politikere har fremmanet nu?

Mit gæt er følgende:

 • Stækkelse af Internettet: Internettets potentiale til at skabe og dele ny viden uden om mainstream kanalernes standard borger-programmering, har længe været en torn i øjet på de etablerede magtstrukturer. Derfor har vi da også set mange forsøg på at få smadret internettets relative frihed bl.a. med initiativer som PIPA og ACTA. Intitiativer, som det på grund af kæmpe folkelig modstand, ikke rigtig lykkedes at få igennem. Med IS brutale slagtninger delt gennem youtube og andre sociale medier, har man nu endelig fået den løftestang der skal til for at få kvalt internettets største styrke: Dets potentiale som alternativ informationskilde, og demokratisk samlingssted. Jeg tror vi kommer til at se nye omfattende internet-regulerende love, i den kommende tid, der går igennem uden protester i befolkningen. For vi har nøjagtig samme stemning i befolkningerne nu, som ved alle de andre terror historier: FRYGT og dermed det ønskede biprodukt: Begænset tænkeevne, kortsigtethed og føjelighed. Easy prey..
 • Sletning af de sidste civile rettigheder Mønstret fra tidligere trusler vil gentages, og vi vil se endnu flere af vores få tilbageværende civile rettigheder blive slettet og ændret. Det smarte ved IS er nemlig, at vi snart kan oppiske den logiske følgefrygt, af at borgere rejser ud og går i krig. Nemlig at de snart kommer hjem igen. Klar til at bekrige nationerne indefra. Og her har vi den ultimative, næsten geniale, sidste løftestang for det tyrraniske fængselssamfund. Fjenden kan være hvem som helst, hvor som helst. Endelig! Det betyder nemlig at man så kan indføre hundredevis af nye love. Lige så mange som man vil. Man kan sætte politi og militær til at tjekke dig i bussen, overvåge alle dine mobile dimser, og støde din dør ind imens du skider, brækker dig, eller onanerer. (Jeg siger dette for at minde dig om hvad tabet af privatlivets fred i sidste ende betyder..) Alt sammen pludselig “helt rimeligt”, for alle og enhver kan jo pludselig, i teorien være terrorist, eller om ikke andet kende en. Det er den perfekte kontekst for indførelsen af en fuldstændig politistat, inkl. tvungen chipning af dig og dine børn, som var i kvæg. I frygtens navn. Well done!
 • Øget militarisering af politiet.  I USA har man kendt det længe, flere og flere politikredse udrustes med militære panserede kørertøjer, politifolkene selv med militært kampudstyr, og militære våben. I førnævnte kontekst, er det ikke utænkeligt at vi gradvist vil se lignende tendenser tone frem i EU. Med borgernes velsignelse, endda, for snart er, nu også dét, jo “nødvendigt”. Ikk ‘å?
 • USA køres i stilling som verdensregering Obama har allerede været fremme flere gange og talt om Amerikansk lederskab under de nylige bombninger af IS i Syrien og Irak. Det er en gammel og velkendt melodi, som de fleste US præsidenter altid har sunget under landets endeløse aggressioner internationalt. Det nye er at denne gang ligger TTIP (en vestlig handelsunion ala EU på steroider) og TISA: total liberalisering (privatisering) af alle offentlige funktioner i hele EU – og lurer lige rundt om hjørnet. Begge love lægger op til at ganske få internationale lobbyister og et par medlemmer af det amerikanske parlament bliver verdens øverste lovgivende magt. Med andre ord en neoliberal total privatiseret verdens union efter amerikansk forbillede, og under amerikansk kontrol.
 • Konstant øget centralisering. Endnu mere magt til endnu færre hænder og statsorganer, præcis ligesom vi har set det de sidste 30-40 år med DK’s opløsning af sig selv som stat, til fordel for et centraliseret, udemokratisk og købt EU. Hele tanken om at “verden skal holde sammen, men US og en lille smule EU – bestemmer” er allerede ved at blive solgt godt og grundigt alle vegne. Fælles angrebskrig og en ny fælles fjende, er den perfekte kontekst for at tæve endnu mere centralisering igennem.

Så hvad siger du til det? Er det ikke et utroligt flot puslespil der begynder at samle sig, med alle de brikker, som vores Bilderberg statsministre gennem årene har kaldt for “tilfældigheder”? Jeg syntes det er et mesterværk, og mit gæt er at grunden til vi hele tiden hører året 2020 nævnt af vores politikere i DK og EU, er fordi at der er fængslet stort set færdigt. De mange nye terrorlove er implementerede, eneste reelle modtryk, internettet, er blevet amputeret, og TTIP og TISA er blevet vedtaget og implementeret, heldigvis uden at de fleste, i starten hører om de massive konsekvenser – for det har vi smart nok den nye offentlighedslov til at fortie og mørklægge.

Så – måske… bare måske.. var konspirrationstosserne slet ikke så tossede endda?

Men okay, nu, efter næsten 15 års grinen og pegen fingre af dem, imens vi blindt pumpede mainstream medierne ind i vores sort hvide frygt programmerede hjerner – er det heldigvis også ved at være ligemeget.

 

Kan du lide mine artikler, eller mit arbejde her på siden i det hele taget? Så vil jeg bede dig hjælpe mig, ved at trykke syntes godt om sitet ovre i “Følg med på Facebook” modulet, øverst til højre på sitet.
Jeg vil også anbefale at dig at tjekke beskrivelsen af min bog “Virkeligheden Bag Virkeligheden – Glasplaneten” ud, da denne spændene Sci Fi roman, tilbyder dig yderligere fordybelse i de emner som behandles her på sitet.
Læs mere om Glasplaneten

STØT MIT ARBEJDE: Du kan støtte mit arbejde med en lille månedlig donation / støtte via Patreon. Du kan når som helst gå ind og annullere din støtte igen. Danjohannesson.dk får NUL mediestøtte og er 100% afhængig af private støtter. Din hjælp er således afgørende for sidens og FB kanalens arbejde. KLIK på knappen herunder for at støtte danjohannesson.dk:
Become a patron at Patreon!

Om Dan Johannesson

Check også

NYE C19 Historier Er En Hån Af Borgernes Intelligens

NYE C19 Historier Er En Hån Af Borgernes IntelligensKILDE: Brits warned hay fever symptoms are …

6 kommentarer

 1. Konspirationsteori er et prædikat som bruges til at usandfærdiggøre en teori inden man har hørt den. Lad os bruge 9\11 som et eksempel. Den officielle forklaring er i sig selv en konspiration. 19 mennesker bestemmer sig for at kapre 4 fly og flyve dem ind i tårnene. De har altså konspireret om denne plan. Det er bare ikke en teori fordi det er den udmelding som autoriteterne fremlagde. Alle andre teorier om at det skulle have foregået anderledes kan nu med fordel stemples som komspirationsteorier og latterliggøres. Og hvad kalder man fænomenet, hvor man fornægter argumenter inden man hører argumentet? Benægtelse, hvilket er et symptom på blind tiltro. Fed artikel. Lige præcis sådan jeg tror det hele hænger sammen, men et pænt dystert, om end realistisk, billede du tegner af fremtiden,

  • Hej Kaare

   Glæder mig at artiklen giver mening for dig. Og helt enig i din pointe ifht. begrebet konspirrationsteori.
   Bedste hilsner, Dan

  • Der er vist aldrig nogen som har benægtet at 9/11 skulle være resultatet af en konspiration, det siger selv den officielle forklaring.

   Når du så mener at man stempler alternative teorier som konspirationsteori, uden at have hørt argumenterne, så melder spørgsmålet sig, har dem som fremsætter alternative teorier egentlig læst hvad den officielle forklaring siger?

   Jeg kan egentlig godt selv svare, for svaret er klokkeklart nej. Det er forbløffende få, der opstiller alternative teorier, som overhovedet har gjort sig den ulejlighed at læse hvad den officielle forklaring rent faktisk siger.

   Det samme gør sig også gældende når det kommer til PNAC dokumentet, for her har dem som bruger Pearl Harbor citat, sjældent læst meget mere end lige præcis det citat og derfor misset at hele dokumentet ligger op til og anbefaler en voldsom reduktion i USA’s militære styrker, f.eks. en nedlæggelse af hangarskibsflåden og i stedet skal der satses på at kunne modgå og indgå i cyberkrig.

 2. Det hele er ægte ‘American Bluff’ exponeret af Main Stream Media – så trivielt at Alternativ Media effektivt har afklaret fænomenet og adresseret det til ISrael.
  http://www.presstv.ir/detail/2014/09/20/379408/isil-terrorist-group-based-in-arizona/

  En konsekvens af IS klunteriet, er at de mellemøstlige oliestater for nylig har lagt dollaren væk for at sælge i anden valuta. Et klart signal, at de er stået af fænomenet “War on Terror”. IS(rael) troede lige de kunne okkupere hele mellemøsten og stjæle al olien. Den gik heller ikke.

  911 er ved at blive trevlet op i retten i US. Da de arabiske oliestater er direkte implicerede i 911, skal deres boycut af dollaren ses som en sanktion mod US, for at lægge pres på sagen. Ligeså må deres manglende engagement i IS ses som en sanktion mod sagens afklaring.
  Main Stream Media er helt tavse, hvilket viser de er implicerede i at tilbageholde oplysninger. De Vestlige regeringer lider af samme tavshed af samme grund. Alle er medvirkende i medierings manipulation.

 3. Har købt Glasplaneten Den står og venter på mit sofabord Virkeligen overgår fantasien Dan.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *