Hvilken Virkelighed Lever DU i?

Contact-By-Ira-Ratry-Pic-101Vi lever i sandhed i en spændene tid. En tid hvor to typer af virkelighed, vitterligt og konkret, lever side om side, som to parallelle verdener. Det ses stadig tydeligere, lige meget hvor du vender dig hen i de digitale miljøer. På facebook, på alverdens blogs, og i avisernes digitale kommentartråde. Faktisk kan man sige at vi er i gang med et kapløb. Et af de vigtigste kapløb i verdenshistorien. Et kapløb mellem en potentiel fængselsrealitet på den ene side, og et langsomt vågnende menneske på den anden side. I denne artikel kan du teste dig selv, og se hvilken type virkelighed du abonnerer på. Den som leder mod fængselsverdenen, eller den som leder mod det nye, mere bevidste menneske, mod direkte demokrati, en ny type folkevalgte i helt gennemsigtige og revitaliserede nationale stater, bundet sammen i udveksling med andre nationer af samme slags. Om du endnu er Matrix menneske, eller om du er på nippet til at blive det nye bevidste menneske, det jeg kalder Homo Sapiens 2.0.

Lige nu forhandles der, som jeg har skrevet en anden artikel om, verdenshistorie. USA forhanlder med EU og med en lange række andre lande omkring stillehavet, om henholdsvis TTIP og TPP aftalerne. Hvis aftalerne gå igennem får vi jf. bl.a. dagbladet information og den yderst troværdige avis The Guardian, et meget meget anderledes samfund, end det vi kender i dag. Et samfund hvor USA, en lille gruppe af lobbyister, og tre personer i en lukket komite, kommer til at skrive og påvirke alle love som på den ene eller anden måde kan “udgøre handelsbarrierer”. Dvs, love som står i vejen for maximal profit. Det er der rigtig mange love, der heldigvis har gjort, indtil videre.

F.eks. miljølove, love om kemikalier i fødevarerne, arbejdsmarkedslove, overenskomster osv osv. Listen er endeløs. For næsten alt hvad vi foretager os, kan jo kobles til profit. I praksis betyder det altså, at dette lille hemmelige råd af private og virksomhedernes lobbyister, kommer til at skrive lovene. I Danmark og i resten af verden. Det betyder at der intet demokrati kommer til at være, andet end et skuespils demokrati, ala det vi allerede kender nu, bare 100% impotent. I stedet for får vi en privat ejet verdensunion. En fascistisk neoliberal total centraliseret verdensstat. Hvor du ingen rettigheder har, eller får, andet end hvad konglomeraterne, og lobbyisterne, dine ejere, syntes du skal have.

Men hvad med vores danske politikere? Det ville de da aldrig tillade at EU kunne sidde og forhandle, endda i hemmelighed med USA, vel? Jf. information, og The Guardian er svaret “jow da.” Og hertil at de fleste politikere ikke engang ved hvad TTIP er..se dokumentation for dette her.

Ovenstående er en meget passende indgangsbøn, til det jeg lovede denne artikel skulle handle om. Det med Matrix Mennesket, vs. Homo Sapiens 2.0.

Og den første test på hvilken af de to lejre du mentalt abonnerer på, er din reaktion på det jeg skrev. Hvis din reaktion er, hvad satan? Det er løgn, ham dersens Dan Johannesson, må være på coke og LSD samtidig, sikke en skør konspirationstosse osv.. mjae, så er det et af flere tegn på at du – endnu – abonnerer på klassikeren, Matrix mennesket. Sidder du derimod, og tænker, ja for fanden, det har gået den vej længe, ahh det er dén slags “den nye offentlighedslov” var til (den er bl.a. super til at skjule indfasning og konsekvenser af TTIP), eller “jeg har kunnet mærke følelsen af korruption og udhulingen af demokatiet, længe.. centraliseringen har gennemsyret hele DK og EU..fandens. Ja, så lyder du til at være begyndt, i større eller mindre grad, at abonnere på den type bevidsthed, der kendetegner Homo Sapiens 2.0.

Lad mig understrege at ingen af delene er rigtige eller forkerte på den måde. Der er jo netop tale om to typer realiteter, som du ikke selv, hidtil, har haft kendskab til, eller ansvar for. Matrix menneskets “virkelighed”, er fremkommet som et resultat af årtiers skoling, og mediepropaganda / programmering. Der er med andre ord ikke tale om et forsøg på at drille, eller sige at du er rigtig eller forkert. Jeg er alene ude på det samme, som jeg altid er. At vække dig til eftertanke. At vække dig i det hele taget. For jeg, og mange andre levende skabninger, på denne jord (alle faktisk) har brug for dig. Lysvågen og klar til kamp.

Men, hvis tilstrækkeligt mange bliver til Homo Sapiens 2.0, inden fængslet er helt færdigbygget, og dronerne, sammen med det 100% digitale overvågningssamfund, låser døren – hvis tilstrækkelig mange skifter bevidsthed – så kommer vi til at se en helt anden slags verden.

Men lad os nu komme i gang med testen. Den af de to lister du nikker mest ved, indikerer om du er et Matrix Menneske, eller et Homo Sapiens 2.0. Nikker du lidt ved begge lister er du det man kan kalde “under opvågning”, dvs. i gang med at gå fra Matrix Menneske til Homo Sapiens 2.0. Lad os se på det.

Hvilken Virkelighed Lever Du i?

 Matrix Menneske

Følgende 8 udsagn vil du overvejende nikke ja til, hvis du endnu abonnerer på Matrix Menneskets virkelighed:

 • Vi har et ægte, levende demokrati. Danske politikere arbejder ud fra deres personlige følelser og holdninger, for at skabe det Danmark de personligt føler er det bedste, for de danskere der har stemt dem ind.
 • EU er demokratisk, og deres love er skrevet af folkevalgte politikere. Disse kan påvirkes af lobbyister, men overordnet virker systemet. Det er fordelagtigt for os at være i EU, som det er nu. Ellers kommer vi til at stå “uden for indflydelse.”
 • Jeg har aldrig hørt om den amerikanske NDAA lov. Selvfølgelig kan jeg ikke anholdes, fængsles og i sidste ende likvideres af amerikanske efterretningstjenester, bare fordi nogen kalder mig “terrorist”.
 • Det der med at en udemokratisk verdensunion, er på vej gennem den dersens internationale handelsaftale, ham Dan kalder TTIP lyder vildt overdrevet. De er skøre de dersens konspirationstosser.
 • Krig er noget vi af og til går i, fordi, vores politikere og vores medier siger det er nødvendigt. På grund af trusler og sån. Så det gør vi.
 • Medierne kan man ikke helt regne med. Men inderst inde gør jeg det alligevel.
 • Mit primære livsformål er at tjene penge, passe på min familie, og vinde i lotto. Det med døden, vil jeg helst ikke tale om, desuden er det lige meget, Chresten vandt X factor.
 • Jeg er adskilt fra mine medmennesker. Der er ingen beviser på at vi alle er forbundne. Der er ingen forskning der tyder på at min bevidsthed, dvs. mine egne tanker og overbevisninger, styrer min virkelighed.

Homo Sapiens 2.0

Følgende 8 udsagn vil du overvejende nikke ja til, hvis du er begyndt, eller er på vej til, at abonnerer på Homo Sapiens 2.0 virkelighed:

 • Demokratiet er, på mange vigtige områder, en illusion. De fleste beslutninger træffes i EU. Danske politikere er, ikke kun som talemåde, men vitterligt, styret af alle mulige andre interesser end min, og mine medborgeres. De følger personlige ambitioner, og dem der gennem tiden har haft mest magt, bl.a. Anders Fogh, Poul Nyrup Rasmussen, Helle Thorning Schmidt og senest Bjarne Corydon, har deltaget i Bilderberggruppens møder. En gruppe der ser ud til, sammen med amerikanske The Trilateral Commission, at være dem som i virkeligheden, kontrollerer vores verden.
 • EU er købt af stærke lobbyinteresser. EU er gennemcentraliseret, alle love udarbejdes af ikke valgte kommissærer, der er en præsident der aldrig blev valgt. Det demokratiske parlament har en skue-funktion, intet andet. Danmark blev gennemcentraliseret fra 2001, til i dag (Regionsreformen, kommunalreformen, politireformen, hospitalsreformen, lærerreformen, lægereformen.) På den måde er Danmark gjort klar til at kunne topstyres fra EU, gennem folkevalgte marionetdukker, der belønnes med topstillinger, efter hver ny reform. Vi kommer ikke til at “stå uden for indflydelse”. Vi har allerede opgivet den. Vi har ikke haft den siden 2001, kun diktater, som marionetdukkerne implementere.
 • Den amerikanske NDAA lov, gør at alle borgere, uden retssag af nogen art, uden så meget som en dommerkendelse, kan tilfangetage enhver borger i hele verden, blot præsidenten kalder vedkommende for “terrorist” og skriver f.eks. dig, på sin “kill list.”  Loven blev underskrevet af karismatiske Obama nytårsaften 2011, imens vi andre var optaget af truthorn og champagne.
 • TTIP er ganske virkeligt, og konsekvenserne for vestens samfund er uoverskuelige. Det er en skandale at vores politikere, medvirker til landsforræderi, gennem hvad der enten er ekstrem inkompetence, eller direkte meddelagtighed. Hele Danmark og EU burde være på gaden, men medierne siger, næsten intet om de hemmelige forhandlinger.
 • Krig er en forretning. Alle påskud for krig siden 2001, har været fremdrevet af kapital interesser. Truslerne er politiske konstruktioner, frygtbaserede løgne simpelthen. De er nødvendige, for at få mennesker kan tjene ufattelige mængder af rigdom, på andres død, og hele nationers ødelæggelse. Alle danskere har blod på hænderne gennem vores accept af politikernes handlinger i Irak og Afghanistan. Stadigvæk. Hver dag.
 • Medierne har jeg stort set koblet mig ud af. De er propaganda kanal for politikere, der sælger mig dagsordner, der aldrig har handlet om mig, om ægte menneskelig frihed eller om trivsel. Medierne programmerer mig, og hindrer selvstændig tænkning og dybere eftertanke. Medierne har, sammen med politikerne, skabt en kunstig, frygtbaseret, uvirkelighed omkring mig. En matrixvirkelighed, som jeg er ved at forlade, eller har forladt.
 • Mit primære livsformål er at lære mig selv at kende. At udvikle mig, at elske, at lære. At vokse som menneske og bevidsthed hele vejen igennem min rejse. At afhjælpe lidelse, at gøre verden til et bedre sted. For alt levende, inklusiv, naturligvis min moder jord.
 • Ingen mennesker er adskilt. Forskning fra blandt andet det amerikanske Heartmath Institute, beviser at mit hjerte er levende og intelligent, og at det kommunikerer direkte og konkret, gennem et elektro-magnetisk felt, med alle de mennesker jeg kommer i kontakt med. Slår mit hjerte i en harmonisk rytme, begynder min sidemands hjerte også at gøre det. Kvante fysikken har bevist at din bevidsthed påvirker selve de elektroner som alt i den fysiske virkelighed består af. Bevidsthed ser ud til at styre hele verden. Ahh… måske er det derfor at man har interesse i at holde min bevidsthed bange? For tænk hvis jeg forstod, at min bevidsthed skabte min egen virkelighed… jeg ville føle mig stærk og magtfuld i mit liv. .men, så ville jeg jo ikke rigtig kunne kontrolleres længere?.. ahh, på dén måde, det er derfor jeg skal holdes bange, godt trick og sån..

Tillykke – uanset hvor du sad og nikkede. For uanset hvad, har du nu lært dig selv lidt bedre og kende. Og du har fundet ud af, hvorfor folk nogen gange kan blive så uenige, på de forskellige blogs, kommentartråde, Facebook osv.

Det er såmænd bare fordi at vi “ser tingene forskelligt”, og det gør vi fordi at der findes to forskellige virkeligheder, side om side i disse år.

Derfor er det, jeg i starten talte om et kapløb. For hvis det lykkedes at holde nok mennesker i Matrix Menneske tilstanden, bare lidt endnu, kan man gennemføre TTIP, køre videre med de planlagte krige, hærge videre som altid, uden det store bøvl. Simpelthen fordi du ikke længere vil have funktionelle demokratier, eller noget at skulle have sagt, om noget. Stort set. (Der vil mest sandsynligt stadig køre nogle demokratisimuleringer / skuepil videre, for god ordens skyld.)

Men, hvis tilstrækkeligt mange bliver til Homo Sapiens 2.0, inden fængslet er helt færdigbygget, og dronerne, sammen med det 100% digitale overvågningssamfund, låser døren – hvis tilstrækkelig mange skifter bevidsthed – så kommer vi til at se en helt anden slags verden. En verden hvor samarbejde, bæredygtighed, harmoni, respekt for planet og alle mennesker og kulturer, går hånd i hånd, med nye direkte demokratiformer, og en opblomstring af menneskeracen, vi aldrig kunne have forestillet os, vil finde sted, her. På Gaia.

Hvilken virkelighed vælger du?

Kan du lide mine artikler, eller mit arbejde her på siden i det hele taget? Så vil jeg bede dig hjælpe mig, ved at trykke syntes godt om sitet ovre i “Følg med på Facebook” modulet, til højre på sitet.
Jeg vil også anbefale at dig at tjekke beskrivelsen af min bog “Virkeligheden Bag Virkeligheden – Glasplaneten” ud, da denne spændene Sci Fi roman, tilbyder dig yderligere fordybelse i de emner som behandles her på sitet.
Læs mere om Glasplaneten

STØT MIT ARBEJDE: Du kan støtte mit arbejde med en lille månedlig donation / støtte via Patreon. Du kan når som helst gå ind og annullere din støtte igen. Danjohannesson.dk får NUL mediestøtte og er 100% afhængig af private støtter. Din hjælp er således afgørende for sidens og FB kanalens arbejde. KLIK på knappen herunder for at støtte danjohannesson.dk:
Become a patron at Patreon!

Om Dan Johannesson

Check også

Nu Angriber EU Ytringsfriheden På De Sociale Medier

Gigant Censurpakke Rammer De Sociale Medier Og Søgemaskinerne Overalt i EU d. 25 August KILDER:1.Facebook, …

11 kommentarer

 1. Efter hvad du skriver her mate. Er jeg Homo Sapiens 3.0 – eller blot en ny race.
  Spøg om side. Du har ganske ret i det du prøver at udtrykke her. Men du får det til at lyde for konspiratorisk til at andre end dem der allerede er kommet et stykke af vejen, vil lytte til hvad du har at sige. Sorry, men du bliver nødt til at formulere det mere afslappet – det skal være et “selvfølge” at det er sådant. Brug lidt humor og skriv mere formelt. Da vil du fange de individers interesse der rent faktisk kan ændre noget i denne verden.
  Si?

  • Hej Thor

   Tak for dit perspektiv. Kommentarer om min henvendelsesform dukker af og til op her. Nogen syntes at overskrifterne er for “voldsomme”, andre at de er nødvendige. Du syntes at jeg skal fokusere på en mere humoristisk tilgang, og det er alt sammen helt ok. Sagen er bare at jeg skam har eksperimenteret med lidt forskellige udtryk, siden bloggen startede for en 3-4 år siden. I starten brugte jeg mere akademiske termer= næsten ingen læsere. Så brugte jeg mere humoristiske termer= næsten ingen læsere. Til sidst gav jeg efter for Medie Logikkens ubønhørlige krav om mere entydigt og dramatisk udtryk. Og voila, interessen har steget støt siden.

   For mig er det afgørende at vigtige emner belyses og indsættes i en større kontekst. Hensynet til appelformer og individuelle præferencer, der netop er umulig at imødekomme, fordi at det den ene subjektivt opfatter som konspiratorisk/groft/småtosset, opfatter den næste som præcist/tankevækkende/ osv – må i den sammenhæng tilsidesættes, for at den overordnede dagsorden kan lade sig gøre.

   I sidste ende, gør jeg blot som jeg prædiker i min bog Glasplaneten. Lever og taler min sandhed. Dem som kan næres af den indtager dele af den. Dem som ikke kan, finder de steder, som er bedre til netop deres vækst og udvikling. Det er helt som det skal være, i min bog.

   Tak for du delte din sandhed med mig.

   De bedste hilsner
   Dan

   • Hej Dan,

    Tusind tak for nogle fantastiske “wake up” artikler. Det, der appellerer allermest til min sandhed er din “skarphed” – som jeg bestemt er enig i som en nødvendighed for at vi overhovedet “gider” læse artiklerne.

    Jeg er dog til dels enig med Thor i hans udsagn. Er sikkert selv HOMO Saphiens 7.0! Dog mener jeg også at det er så utroligt vigtigt at vide og videreformidle at vores vibration skaber alt. Ikke kun vores bevidsthed!

    Vores tanker og følelser manifesteres konstant – derfor er BEVIDSTHED så ultra vigtigt. For vi har jo ikke bevidst tænkt at verden skal være korrupt og magtbaseret! Men jo flere beviser vi finder for dette og des flere følelser vi bygger op omkring dette – des mere vil vi se i vores virkelighed…

    Glade 🙂 tanker fra Helle Thuren

    • Kære Helle

     Tak for din kommentar. Og jeg er helt enig. Det er et paradoks at man ved at fokusere på korruption, energetisk set på et vist niveau risikerer at være med til at øge den. Omvendt oplever jeg vores tid som en tid, hvor der finder en høj grad af “vækkelse” sted. Det er ved at gå op for flere og flere, at vi i mange år har levet i en bobbel af uvirkelighed. En endeløs båndsløjfe af frygtprogrammer og madprogrammer side om side. Imens er der sket dramatiske forandringer ifht. verden omkring os.

     Mit valg, i den sammenhæng, har så været at tale min sandhed, at kaste lys ind i mørket, efter bedste evne. At deltage aktivt, sammen med tusinder af andre, i en aktiv bevidstgørelses proces, som nu endelig er ved komme i gang, og som aldrig har været vigtigere, eller mere presserende.

     Mht. korruptionen i verden, er det min tanke, at den kan være et resultat af vores ubevidste tanker og følelser, som i årtier er blevet pumpet fulde af medieindhold omhandlende, sindsygdom, vanvid, korruption, misbrug, mord og manipulation. (Igennem det vi grotesk nok kalder “underholdningsprogrammer”, og igennem nyhedsformaterne.) Disse billeder og tanker, har naturligt nok fundet udtryk i den verden vi i dag oplever, fyldt med lidelse og korruption. Så ja, jeg kunne ikke være mere enig, bevidsthed er nøglen og årsagen.

     Problemet er blot at de fleste ikke har levet i bevidsthed, men i dyb dyb ubevidsthed. Og det er dét, “vækkelses” processen, i min optik, ser ud til at handle om. Vi er nødt til først at vågne, og så, hurtigst muligt begynde at handle. Ud fra hvad vores hjerte / vores sandhed , kalder os til, lige der hvor vi nu engang er i livet.

     De bedste hilsner
     Dan

     • Tak for din kommentar, Dan.

      Derfor er det så meget desto vigtigere at informere om selve “vækkelses-processen” eller hvad jeg vil kalde den naturlige konstante evolution.

      Den der anskueliggør at vi alle skaber alt det vi ikke ønsker først… som en manifestation af det vi ønsker på det tidspunkt! Herefter ser og oplever vi nye vinkler og får lyst til at udvide feltet på ny til en endnu større virkelighed af os selv… osv.

      Så selve bevidstheden om vores fælles bevidsthed og den måde hvorpå vi alle påvirker og influerer hinanden med verbale og non-verbale ord, tanker og vibrationer – vokser jo hurtigere end vores “nuværende” bevidsthed lader os fatte…

      Og ja – vi har alle lænet os ind i en pseudo-virkelighed og slet ikke haft bevidsthed om at når ikke vi vælger – vælger vi blot noget andet!!!

      Jeg har stor respekt for din og andres version af sandhed og formidling af denne i en højetisk og respektfuld kontekst. Jeg formidler selv, på alle de kreative måder jeg formår, nyder det – og nyder diversiteten blandt os alle.

      Kender du David Icke ? Og Esther Hicks ? To af mine store inspirationskilder i tiden. 🙂

      Glade tanker fra Helle

 2. Simpelt spørgsmål? Hvor dan lever man med at være klog og kunne se realiteterne og de lidelser som den virkelighed vi lever i nu medfører overalt?

  • Kære Rolf

   Det er et godt, og meget vanskeligt spørgsmål.
   For mit eget vedkommende, opstod der et punkt, hvor jeg begyndte, dybest set at opfatte mig selv som et bevidsthedsfelt. Et felt af erkendelse, energi og bevidsthed, der er en del af et større tilsvarende felt. Forskellige former for praksis, særligt Heartmath øvelser, har dertil givet en indre ro og klarhed, som gør at det er blevet udholdeligt at navigere midt i matrix, samtidig med at forbindelse til mit hjerte og højere tænkningsevne, bevares rimelig intakt.

   Men det er en tilbagevendene udfordring. man lærer hurtigt at skelne imellem hvordan forskellige menneskers “frekvens” er, og ud fra dette at modererer sin adfærd og udmeldinger, til en frekvens der matcher modtagerens, og på den måde kan man stadig være i verden, og endda have det rat, også med mennesker som stadig foretrækker, dyb mental søvn, frygt, had, entydig / sort/hvid medievirkelighed mv.

   Men jeg tænker at hvert menneske må finde sin måde at opnå denne balance på. Jeg er dog ikke i tvivl om at selvkærlighed og bevidst psykisk og fysisk kontakt med hjertet gør en kolossal forskel i processen.

   Der findes konkrete, dybt behagelige, metoder til dette. Rejsen imod dyb kontakt, med it videnskabeligt bevist, intelligente hjerte, kan startes via dette link. http://www.youtube.com/watch?v=QdneZ4fIIHE

   De allerbedste hilsner
   Dan

 3. Tak fordi du udtrykker dig så tydeligt. Vi vokser i hinandens spejlbilleder. Omend jeg ikke lader frygten styrer mit liv i nogen henseender, så er jeg af og til nervøs for om der er nok homo sapiens 2.0 – i min hverdag er jeg heldigvis naiv nok til at tro på en anden fremtid- drømme og vilje er vejen.

 4. Følgende er ikke et svar, men et supplement til dit emne.

  Det du spørger læseren om er: Om man vil bruge sig selv – eller imitere en eller noget andet. Emnet du frembringer er essentielt forankret i menneskehedens virke gennem flere tusind år. Af den grund har fænomenet formet sprogets ord, og i dette tilfælde rækker sproget formåen kun med ordet ‘virkelighed’. Dette afslører at vores matrix er en lighed med noget der virker, hvilket er falskhed
  Selve det, der virker, er ikke i brug.

  Samtidig er du så frejdig at ‘pege på’ bevidsthed, hvilket er et hint om at den omfattende falskhed, virkelighed, effektivt kan sættes i relief af læserens bevidsthed.
  De, der når at spørge sig, om de selv virker, vil konfronteres af bevidsthed. Bevidsthed er universel og bevirker hele universet. Den er iboende alle og alt, men er ikke et monopol. Enhver kan selv fravælge den.

  Så vidt jeg skønner, peger din artikel på fravalget af den fælles kerne, bevidstheden.
  Du skriver om at ‘skifte’ bevidsthed. Men, som du måske ved nærmere eftertanke sander, så er folk sig ikke falskheden bevidst. Hvilket er himmelråbende logisk: Idet noget der ikke er der, kender man heller ikke. Kvalitetskriteriet er: At falskhed netop ikke virker. Selvom det er der. Opfylder pladsen for virket, og giver en vag fornemmelse af, at der mangler noget.

  Bevidstheden besidder således en uudslettelig form af virket, hvor netop det virker. Alt andet er falsk.

  Dine 2 gange 8 er således 2 falskheder, hvor det ene er et tilvalg og det andet et fravalg. Valget mellem at være falsk eller slet ikke være det. Men jeg tror du er klar over det, og at det blot er en formuleringsskævhed.

  Det væsentlige er dog den for tiden eksponerende bevidsthed, hvilket du tydelig påpeger, der foregår lige nu

  • Til Aviun,

   Til dit sidste afsnit først; bevidstheden er ikke “kun eksponerende for tiden” ! Bevidstheden er for mig set evig. Det kan meget vel være at det også er det du mener?

   Ingen “falskhed” bliver ved med at være en falskhed, når vi gentagne gange fremhæver den i vores bevidsthed! Dette forstærker universets lov om tiltrækning…

   Derfor er fravælgelse af bevidsthed ikke muligt…At fravælge er en bevidst handling, derved vælger du jo en anden bevidsthed…Du skriver at “folk – ( jeg går ud fra dette er en bevidst generalisering, der også omfatter mig!) ikke er sig falskheden bevidst!!!

   Jeg tror på at vi alle er unikke og at menneskets naturlige bevidste og ubevidste udvikling foregår konstant. Jeg tror også på enhver gør det, de tror vil forbedre deres liv og livskvalitet.

   Det er min erfaring at mange ikke er enige i min vurdering af livskvalitet – det er bare så logisk og ganske fint. Men ved enhver dialog – verbal eller non-verbal ændres og påvirkes vores bevidsthed, da vi alle er så meget mere end vores nuværende bevidsthed lader os fatte…

   Glad hilsen fra Helle 🙂

 5. Du har helt ret med hensyn til den manglende demokratiske proces, alene det at de “folkevalgte” blæser på alle demokratiske love og regler og skalter og valter med vort land, således at vi om kort tid ender som Region Nord i EU, uden nogen selvstændig mening og totale udslettelse som folk og nation. Det er en virkelig forbrydelse mod menneskeheden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *