Er du konspirations-teoretiker eller realitets-fornægter?


I dag blev jeg inspireret til at skrive et glødende indlæg, til en uskyldig kommentator på information.dk, som kom til at associere mig, med begrebet konspirations-teoretiker. Jeg havde fået nok af jævnligt at få peget fingre af mig, blot fordi jeg gør mig den ulejlighed at følge med i verdens gang, og simpelthen se hvad der reelt er ved at ske med vores verden, mere overordnet. Det blev til et indlæg der, kortlægger danmarks og verdens større bevægelser og afslører en uhyggelig destination for dig og dine efterkommere..alt sammen udelukkende ved brug af FACTS.

@Fredsted

Jeg må tilstå at jeg trættes grænsende til det tyndslidte ved at brugen af ordet konspiration / konspiratoriske forestillinger, da jeg med min faglige baggrund som Cand.mag. i Medievidenskab naturligvis ikke strør om mig med udsagn, uden at de har god rod i virkeligheden.

Det jeg taler om er en særdeles velkendt metode til massemanipulation kaldet problem-reaktion-løsnings modellen. (Platon / Hegel) Princippet er blevet anvendt kontinuerligt siden den tidlige kristendom, og antageligvis før da.

Jeg er enig i at spørgsmålet om valutaens NAVN, står åbent. Spørgsmålet om global centralisering, og en heraf følgende fælles valuta, står imidlertid ikke åben. Det er alene blot et spørgsmål om simpel iagttagelsesevne af de sidste 10 års faktiske begivenheder og mønstre.

BEGIVENHEDER: 9/11 indtræffer og tilbyder således verdens på daværende tidspunkt mest magtfulde gruppe PNAC (som sad i det hvide hus) det ‘Pearl Harbour’ de i deres ideologiske dokument Rebuilding Americas Defences, RebuildingAmericasDefenses.pdf beskriver som nødvendig udløsende kataklysmisk katalysator for at indlede krig i Irak. Dokumentet er skrevet året før. Pudsigt nok i september 2000, iøvrigt, men det er af mindre væsentlighed.

‘Krigen mod terror’ indledes og er i sin natur potentielt uendelig, og som altid med ‘kriser’, “svært definerbar” og såkaldt “kompleks”. Det er teknokratiets faste måde at bede masserne om at holde mund og holde op med at tænke over hvad der reelt foregår. (Nothing to see here, move on) Krigen kæmpes imidlertid ikke alene med den fjende, som naturligt gradvist genereres, efterhånden som nedslagtningerne begynder, men også imod civilbefolkningerne i hele den vestlige verden. Overalt er der i de sidste ti år indført grovere og grovere ‘terror’love. I Danmark har vi haft Terrorlov 1, Terrorlov 2, Lømmelpakken, som reducerer retten til forsamling, US overvågning af DNA registre og US overvågning af vores betalingskort (dvs. danskernes bevægelses og adfærdsmønstre).

I USA er alle forudsætninger for en totalitær stat nu færdigetableret. Først med The Patriot Act og senest med National Defence Authorization Act (NDAA) som bl.a. giver amerikanske myndigheder retten til at tilfangetage en hvilken som helst borger OGSÅ amerikansk, i et hvilket som helst land på jorden, og efterfølgende fængsle vedkommende på UBESTEMT tid- UDEN RETSAG, uden dommerkendelse, arrestordre, eller lign. juridiske forordninger. Uden en DYT Hr. John Fredsted.

“Section 1021 of the Defense Act, where alleged terrorists, “including any person who has committed a belligerent act or has directly supported such hostilities in aid of such enemy forces,” can be detained “under the law of war without trial until the end of the hostilities.”

American Civil Liberties Union Executive Director Anthony Romero siger følgende om loven: The statute is particularly dangerous because it has no temporal or geographic limitations, and can be used by this and future presidents to militarily detain people captured far from any battlefield.”

Alle disse love opbygger de juridiske rammer for forfølgelse og straf af civilbefolkningen, overalt i verden, uden retssag. På samme måde overdrager lovene om US overvågning af tidl. nationalstaters DNA registre og overvågning befolknings adfærds/forbrugsmønstre, centralnervesystemet for borgerovervågning til en centraliseret enhed (USA).

Ved siden af indsættes der i EU en ikke folkevalgt præsident, og oprettes i julen sidste år (da vi købte gaver og åd flæsk) – en EU REGERING. Uden valg, uden debat, uden dialog, og næsten uden pressedækning. Det eneste folkevalgte ved EU er parlamentet, og de kan IKKE selv foreslå eller vedtage love, det kan alene de ikke folkevalgte kommissærer. EU kan således ikke, uanset hvor velmenende man anskuer organisationen, opfattes som demokratisk.

Efterfølgende ønsker vores statsminister at Danmark skal underskrive finanspagten, som får selve vores økonomiske nervesystem udleveret til det centralistiske styreorgan EU. Igen uden valg, uden noget som helst. (Husk at godt 70% af al dansk lov i  FORVEJEN er oversættelser af EU dekreter) Efter finanspagten er vores selvstyre således reduceret til at omhandle hvordan de enkelte kommuner mv. forvalter lovene fra EU.

Det er kun LIDT af begivenhederne John. Begivenheder der alle har ET fuldstændig klart mønster, med mindre man simpelthen har stukket øjne og ører ud:

CENTRALISERING.

En centralisering, som fra første færd, helt tilbage til 1968 har fundet sted gennem de små skridts politik, gennem frygtretorik, cueing og kriser. (Cueing: Bevidst anvendelse af massemedier, til forud for kontroversielle politiske tiltag at præparere og alterere folkestemninger, gennem forberedende historier, omhandlende ”trusler”, eksempelvis inden for individuelle, sociale, politiske og økonomiske sfærer. Johannesson 2012 )

Krise efter krise, frygthistorie efter frygthistorie har, ført vestens nationer fra nationalstater, til lokalzoner / distrikter under centraliseret styre, nonstop. Særligt siden 9/11 er slutstenene i denne proces, som du kan se i mit indlæg, blevet lagt. At kriser i øvrigt også konstrueres / skabes ud af den blå luft, er grundigt dokumenteret i BBC dokumentaren “The Power of Nightmares” af Adam Curtis, som også blev vist på DR i 2005. (Intet konspiratorisk ved dette, blot fuldt iagttagbare og dokumenterbare facts.)

ALT centraliseres mere og mere ALLE vegne. Fra sammenlægningerne af kommunerne til nationalstaternes afgivelser af de sidste suveræne rettigheder, via diverse ‘nødvendige love’ der alle kommer i konteksten af ‘kriser’.

Det er selve DEFINITIONEN af problem-reaktion-løsningsmodellen.(et problem identificeres eller skabes af en part, en forudsigelig reaktion indtræffer hos den anden part, hvorefter første part tilbyder LØSNINGEN, på det problem parten selv skabte til at begynde med.)

Som du kan se er der INTET konspiratorisk ved tanken om centralisering eller en efterfølgende fælles valuta. Centraliseringen er allerede ved at være færdiggjort på niveau 1. Bemærk i den forbindelse at danske velfærdslove kontinuerligt nedgraderes, og for hver dag nærmer sig standarden i USA, imens Obama forsøger at hæve den amerikanske ‘standard’ en smule. Dette kaldes nivellering, og har til formål at homogenisere de to kontinenters samfundssystemer nok til at den endelige sammensmeltning kan finde sted.

‘Hør hov’ hører jeg dig så sige, ‘hvad indikerer denne sammensmeltning, og her er svaret: Iagttag hvad jeg har skrevet tidligere i dette indlæg: Først og fremmest har mange vestlige lande afgivet deres efterretningssystemers centralnervesystem til US ligesom Danmark. For det andet er reduktionen af civile rettigheder et fællestræk for borgere i EU og i USA. For det tredje centraliseres flere og flere processer både i USA og i EU i perfekt tandem. Og for det fjerde vil jeg blot bede dig læse forsiden af PNAC’s hjemmeside hvor der udtrykkeligt står: “The Project for the New American Century is a non-profit educational organization dedicated to a few fundamental propositions: that American leadership is good both for America and for the world; and that such leadership requires military strength, diplomatic energy and commitment to moral principle”.

Min holdning er derfor at vi i stedet for at afspore al evne til observation af større mønstre, med begrebet ‘konspirations teoretiker’ i stedet indfører et nyt begreb, til de mange sovende bevidstheder som fortsat æder matrix propaganda på samlebånd, og afledes af enkeltsagslogik (også kaldet Media Logic af prisvindende professor David Altheide) – et begreb som konstituerer en af de største farer for vores efterkommere:

Realitets Benægter.

 

STØT MIT ARBEJDE: Du kan støtte mit arbejde med en lille månedlig donation / støtte via Patreon. Du kan når som helst gå ind og annullere din støtte igen. Danjohannesson.dk får NUL mediestøtte og er 100% afhængig af private støtter. Din hjælp er således afgørende for sidens og FB kanalens arbejde. KLIK på knappen herunder for at støtte danjohannesson.dk:
Become a patron at Patreon!

Om Dan Johannesson

Check også

Men Hvad kan JEG Gøre?

Et af de spørgsmål man oftest hører når verden virker vanvittig er: Men Hvad Kan …

En kommentar

 1. DEFINERING
  Det er jo sådan at livet udvikler sig, og at vi er i livet. Livet er spirituel. Den indgiver livsånden. Den er inspiratorisk. Processen er os bevidst.
  Konspiration er bevidsthedsmanipulation
  Konspirations teori er formodet bevidsthedsmanipulation. Da formodningen er forankret i livsånden er den reel inspiration.

  Inspiration overfor konspiration er suveræn. Det symboliseres ofte ved at ‘lys eliminerer mørke’. En konspiration, der belyses, forsvinder straks.
  Inspiration er selve aktionen og information vejen den kom ad. Kreation er resultatet af inspiration.
  Hele processen er ofte en passion-energi, der er et ‘flow’. Kosmisk energi i bevægelse, der beliver alt. Ofte betegnet som kærlighed. En klar bevidsthed om ‘et i alt’ er ‘alt i et’.

  PRAKSIS
  Ordet “konspirationsteori” er (om-)skabt som et redaktionelt begreb, der tjener som redskab til at camouflere konspirationsprocessen, hvor journalisten i praksis med det ene ord diskvalificerer kritikerens kritik. Dumpes kritikeren gentagne gange fjernes han som debattør. Er debattøren så dygtig, så han undgår at blive dumpet, ignoreres hans debatindlæg.

  KONKLUSION
  Det er indlysende at en seriøs debat er uønsket og at redaktionens debatblog er en observationsplatform, der bruges til at måle publikums potentielle viden om de frembragte emner i artiklerne. Et NSA-redskab. NSA=Nazi Spy Agency.

  Konspiration er så komplet at alle ved den er der og situationen så latterlig, at den kan sammenlignes med at naboen observerer mine handlinger og samtidig gør alt for at hemmeligholde hvad han ved – selv om alle ved han ved det. Da sandheden er kendt er der kun løgnen tilbage. Den bruges som propaganda til at camouflere at sandheden undgås. Dette falsum er nu et globalt fænomen – heldigvis – for når det imploderer, vil alle vide at komplot med konspirativ falskhed ikke tilhører livet.
  Konspiratorikere er livsfjerne. Mørkets kabale er lyssky, kriminel og illegitim. De er nemme at kende, for de mangler altid udtryk for passion for livet, og deres handlinger er hver gang kendetegnet ved at være spekulativt destruktive. Dette kendetegn er netop elementet inspiratorikeren med ‘livets stemme’ som indikator, udpeger som en konspiration og for at advare os andre.
  Reaktionen er således et indøvet tegn i flokken til flokken udviklet gennem millioner af år. Det er derfor foragt for livet, når det blot bagateliseres som en teori adresseret til en person. Dette faktum vil blive anvendt til at dømme de skyldige.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *