Danmark Er Under Angreb

committee-of-new-world-orderHelt ærligt. Og jeg taler til dig nu, ja lige præcis DIG som sidder her og læser med lige nu. Har du slet intet bemærket? Eller har du ikke i det mindste fornemmet, at der er noget helt helt galt i, og med, Danmark og det danske folketing lige for tiden? Har du lagt mærke til at alt, og jeg mener alt vendes på hovedet i disse år? De svageste gøres til forbryderne, de rigeste er forbryderne, men retforfølges aldrig. Vi bomber i krigene, men kan ikke se at det skaber de selv samme flygtningestrømme som vi siden skælder ud over osv. Men sandheden er at alt dette kun er toppen af isbjerget og at der foregår et langt langt STØRRE bedrag lige nu. Det gennemsyrer næsten alt hvad du ser af alle de nye love. Det handler om gift, det handler om globalt og nationalt massebedrag af befolkningen, det handler om et stiltiende statskup, det handler om nedlæggelsen af alle dine rettigheder, det handler om forræderiske hemmeligheder af samfundsomstyrtende art, og det handler selvfølgelig dermed også om TTIP og TISA. Mørklægning i et historisk omfang, massebedrag, nedlæggelse af det danske demokrati, og et gigantisk kup af selve den danske nation. Lyder det dramatisk? Lidt overdrevet? Det er det ikke. Det er sandheden, og lad mig herunder, hjælpe dig med at se hvordan, ved at vise dig det større billede.

Det bliver sværere og sværere for mig at beskrive hvad jeg igennem årene har forsøgt at skrige ud. For der kommer hele tiden flere og flere brikker på bordet. Og det kræver flere og flere links og mere og mere arbejde, da jeg kun er én mand. Men intet er vigtigere end hvad jeg vil fortælle dig, så her er et nyt billede af det fængsel man er ved at bygge til dig, men som du som en passiv slave er kodet op til enten at afvise eller resignere over. Lad være med nogen af delene. Prøv i stedet blot at lytte med et åbent sind, for hvad jeg vil fortælle dig, er at din verden er ved at blive overtaget af udefrakommende kræfter, og at intet, nogensinde bliver det samme igen. Og at der er BRUG for dig nu.

Okay prøv at hør. Dit samfund er under massiv ombygning. Og det skyldes IKKE kun den “neoliberale” tanke, “truslen om onde flygtninge” eller “Terror”-mytologien osv. Alt dette er røgslør. Det hele skyldes at man er ved at indføre TTIP og TISA lovene, inden de overhovedet er ratificerede. TTIP og TISA er de lovtekster som i praksis har til formål at indføre globalt slaveri og en totalitær verdensregering – TTIP og TISA er med andre ord selve de love som har til formål at indføre det som George Bush senior, og alle præsidenter efter ham kalder for “Den Nye Verdens Orden.”

Det er svært at se nøjagtig hvilke politikere der er med i denne gigantiske sammensværgelse, for det er det, også selvom nogle af jer nu – som i er programmerede til – vil råbe “konspirations-teoretiker”. Men alle partier undt. Enhedslisten, Alternativet og til dels SF er for TTIP. Spørgsmålet er så alene i hvor høj grad de enkelte politikere forstår omfanget af hvad det er de siger ja til. Hos Venstre / regeringen er det tydelig at hver og en ved præcis hvad TTIP er, for de er sammen med EU, i fuld gang med at implementere det.

Men altså. Her er brikkerne, der tilsammen viser dig at Danmark er under fjendligt overtagelse, netop nu, imens du læser disse linier, og at man ønsker at du og de svageste skal sygne hen, og på længere sigt, simpelthen dø gradvist.

BRIK 1: LOVENE FRA TTIP ER VED AT BLIVE INDFØRT I DANMARK LIGE NU – INDEN DE OVERHOVEDET ER UNDERSKREVET AF EU.

 • TISA og TTIP indføres lige nu i hemmelighed. Først fem år EFTER TISA lovene er indført får borgerne mulighed for at SE selve de love de er tvunget til at leve under i fem år uden overhovedet at kende dem! SE DOKUMENTATION HOS WIKILEAKS HER Med TTIP gælder samme princip. Lovene skal indføres og implementeres fuldt og helt i hemmelighed, og her ved man ikke engang hvornår at borgerne får lov at se selve de love der indføres i hemmelighed og som de kommer til at leve under uden overhovedet at have HØRT Om! SE DOKUMENTATION HOS WIKILEAKS HER.

Hemmelige del-love fra TTIP indføres allerede i EU lige nu. Jf. The Guardian (SE DOKUMENTATION) har USA allerede brugt TTIP til at:

 • Ligge pres på EU og har tvunget EU til at opgive et forbud imod 31 pesticidstoffer som er kræftfremkaldende.
 • Få EU til at opgive et forbud imod anvendelsen af mælkesyre til behandling af kød. (Bruges til at skjule uhygienisk produktion.)
 • Få EU til at opgive et forbud mod import af olie fra tjæresand. (En udvindningsmetode der ødelægger gigantiske landarealer og forgifter jord og drikkevand.)
 • Vigtigere endnu har USA presset på for at få gennemføre EU’s nye “Better Regulation Program”. Lovene sænker standarderne for anvendelsen af kemiske stoffer. Guardian fortæller at handelsforbund allerede nu vurderer at 100.000 er døde af kræft, som følge af forringelserne fra “Better Regulation Program”. (Bemærk at det groteske “Double Speak” igen bruges til at få en lov der smadrer standarder, og liv, til at lyde som noget positivt.)

Så DERFOR ser du nu at kysterne i Danmark opgives til kommercielt brug og byggeri. Derfor ser du nu at der må spredes gylle og sprøjtes med gift langt over tidligere anbefalede grænseværdier og næsten helt ud til søer og vandløb. Derfor ser du nu flere og flere vand, natur og miljølove blive udhulede. Og DERFOR kommer du til at se flere og flere af denne type love blive vedtaget i månederne og årene fremover.

BRIK 2 – ENDNU MERE MØRKLÆGGELSE AF DEN LOVGIVENE / POLITISKE MAGT

 • Miljø og Fødevarer området er nu mørklagt i Danmark. Alt hvad du læste herover i “Brik 1” implementeres også i Danmark, da vi er med i EU. Blandt andet DERFOR har fødevare ministeren for få dage siden besluttet med øjeblikkelig virkning at mørklægge hele miljø og fødevarer området i Danmark. En revolutionerende historie som næsten INGEN pressedækning har fået. SE DOKUMENTATION HER.  Fra nu af kan man med andre ord simpelthen stoppe dine fødevarer, dit grundvand, vores dyr og marker, og dit miljø med giftstoffer, kræftfremkaldende stoffer osv. uden at du nogensinde kommer til at høre en kæft om det. Dit job er i stedet simpelthen at dø og se dine børn dø eller blive alvorligt syge / invaliderede af skadesvirkningerne. Uden at “nogen kan forstå hvorfor sørensen mon alle bliver syge og dør af mærkelige kræftsygdomme og sån..” om få år.
 • Politisk Kriminalitet Er Blevet Mørklagt. “Den Ny Offentlighedslov” mere præcist kaldt for Mørklægningsloven blev som bekendt implementeret i 2014. Den har gjort at politikere og embedsmænd fremover kan begå omfattende kriminalitet, uden at den danske presse på nogen måde kan få agtindsigt og således informere borgerne om politikernes hemmeligholdelser og omfattende kriminelle og grundlovsstridige handlinger.
 • Mørklægning er starten på demokratiets afskaffelse i Danmark. Ovenstående næsten totale mørklæggelse af alle vitale politiske aktiviteteter i Danmark, har intet at gøre med demokrati. Men vi ved at tilsvarende love ALTID er i kernen af fascistiske og totalitære regimer. De går historisk set ALTID forud for omfattende forbrydelser mod landets befolkninger, og grundlove / forfatninger. Mørklæggelse er det modsatte af demokrati, og er selve den GIFT hvormed demokratier afskaffes.

BRIK 3 – DINE RETTIGHEDER SOM BORGER, MENNESKE OG DEMOKRAT AFSKAFFES

 • Danmark lukker op for tanken om “Militant Demokrati”. SE DOKUMENTATION I praksis betyder det at ytringsfriheden skal indskrænkes, og at “anti danske” udtalelser skal ulovliggøres. Dette skred har vi set før, og det ender altid med at man må sige mindre og mindre. Og værre endnu, at enhver kritik af staten og systemet kriminaliseres. Det er en af hjørnestenene i fascismen at kriminalisere kritik af systemet / staten. Et faktum enhver nordkoreaner eller tidl. østtysker øjeblikkeligt vil skrive under på i blod.
 • Regeringen vil nu indføre at man skal kunne lukke hjemmesider ned – uden dommerkendelse. (TÆNK over hvad det vil indebære!) SE DOKUMENTATION
 • 65 civile Dankere er (indtil videre) døde på grund af systemets hetz imod dem, kaldet for “resurseforløb”.  Se DOKUMENTATION Det er kendetegnet ved flere totalitære systemer at de svageste simpelthen må dø hvis de ikke kan arbejde for regimet.
 • Under VKO overgav Lars Barfod ved lov, retten til at overvåge danske DNA profiler til USA, på samme måde gjorde han det lovligt for USA at overvåge alle vores betalingskort undt. Dankortet, dvs. vores forbrugs og adfærdsmønstre.
 • Terrorlovene, smadrede mange af vores rettigheder ifht. privatlivets fred. Dermed blev afgørende dele af samfundets elektroniske nerve og overvågningssystem installeret / koblet til USA – og dermed den til den nye verdensorden, ligesom resten af TTIP / TISA er i gang med.
 • Lømmelpakken, gjorde det det sværere for os at demonstrere og forsamles frit. Den afinstallerede dele af vores evne til at protestere og gøre fredelig modstand.
 • Almendannelsen i videregående uddannelser afskaffes nu. SE DOKUMENTATION. I stedet for at lære mennesker om demokrati og medmenneskelighed uddannes system-droner i målstyring og profitoptimering.

 

BRIK 4 – HELE SAMFUNDET ER BLEVET CENTRALISERET – KLAR TIL TTIP / AMERIKANSK KONTROL

 • Med den totale centralisering vi har set under VKO, gennem sygehusreformen, kommunalreformen, regionalreformen, politireformen, skolereformen, lægereformen mv. er samfundet, med en ny mere håndterbar kontrol struktur, over den danske stats indre systemer gjort klar til centraliseret kontrol udefra. (Af TTIP / USA)

Med ovenstående 4 brikker forsvinder al mystik. Mørklæggelserne der nu fylder næsten alle vitale dele af politikernes arena, er der for at kunne indføre TISA og TTIP. De samfundsomstyrtende love som du ikke må høre om i mindst fem år, men skal leve under. Love som vi så i praksis ser indført nu under dække af landbrugs og miljøreformer osv. De mest ulovlige dele vil du dog aldrig komme til at høre om pga. mørklægningslovene. På DEN måde kan man implementere hele TTIP og TISA / det totalitære styre direkte ind i samfundet, og samtidig holde det hemmeligt for befolkningen.

Destinationen derfra er uundgåelig. Arbejdsmarkedet, miljølovene, demokratiet, dine mest basale rettigheder, din ytringsfrihed, retssikkerhed osv ophæves. Tilbage er et samfund hvor du enten gør hvad systemet siger du skal, hvilket indebærer at drikke giftigt vand, spise genmodficerde og giftige fødevarer, tage den løn man nu gider betale dig, om nogen, og fyldes med så meget gift fra alt omkring dig, at du og dine børn simpelthen dør. Eller hvor du “gør modstand” hvilket med nationalbankens ide om gradvist at afskaffe alle kontanter, SE DOKUMENTATION heller intet problem er. Man sletter blot dine digitale konti, og du kan så dø, endnu hurtigere, på gaderne. (For i et kontantfrit samfund kan du intet købe uden en digital konto. Intet.)

Du vil således kunne iagttage at det som gradvist indføres er en totalitær global fascistisk stat koblet op med historiens største og mest omfattende folkemord.

Så ja. Dit land, dit samfund, din krop, din klode og dine børn er under angreb. Vil du kæmpe?

Eller vil du dø som en syg slave? Valget er dit.

Lidt Endnu.

Kan du lide mine artikler, bøger eller musik? Så tilmeld dig mit nyhedsbrev herunder, og følg med i al galimatiassen, få gode tilbud vind bøger, koncertbilletter osv. P.S. bare rolig jeg spammer dig ikke, og mit nyhedsbrev kommer højst en gang om måneden, af og til sjældnere.

TILMELD DIG NYHEDSBREV FRA DANJOHANNESSON.DK:

STØT MIT ARBEJDE: Du kan støtte mit arbejde med en lille månedlig donation / støtte via Patreon. Du kan når som helst gå ind og annullere din støtte igen. Danjohannesson.dk får NUL mediestøtte og er 100% afhængig af private støtter. Din hjælp er således afgørende for sidens og FB kanalens arbejde. KLIK på knappen herunder for at støtte danjohannesson.dk:
Become a patron at Patreon!

Om Dan Johannesson

Check også

Nu Angriber EU Ytringsfriheden På De Sociale Medier

Gigant Censurpakke Rammer De Sociale Medier Og Søgemaskinerne Overalt i EU d. 25 August KILDER:1.Facebook, …

31 kommentarer

 1. Magter du at daterer dine indlæg ,?

 2. Egil A. Frøysadal

  Som jeg sagde i kommentaren om ateisterne, så tror jeg, at Danmark er specielt udvalgt som prøveklud for den nye verdensorden af klodens rigeste pengepsykopater.

 3. Jette M. Abildgaard

  Hej Dan,

  Alt du skriver her er saa helt korrekt men, der er jo desvaerre uendeligt meget mere i dette her…

  Jeg har desvaerre ikke tid at skrive mere lige nu men, maatte lige have kntakten igen for, dette her er vigtigt…mere end livsvigtigt…

  TTIP skal sa vidt muligt STOPPES men, det er naesten umuligt…..

  Mere over weekenden men, taenk over hvem der er ”foregangsland” til alt dette forbandede lort og, hvordan og hvorfor det blev saadan! Det er mere end aekelt!

  Mange hilsner
  Jette

 4. Christian Steffensen

  Hej Dan

  Meget interessant læsning og endnu en bekræftelse til de mange teorier jeg har gjort mig og læst mig frem til de seneste 2 års tid. Jeg kunne godt supplere med nogle flere ting, men jeg har desværre ikke haft den fornødne tid til, at samle trådene og “beviserne”

  Jeg følger med!

  Tip: Jeg vil på det stærkeste anbefale dig, at begynde at bruge “Clean URLS” på dine sider, da vil der komme langt mere respons og hits ift. dine punchlines og reputation management på din blog. Smid mig en mail hvis du har brug for hjælp!

 5. Stor tak for dit arbejde med at oplyse Dan. Det er – og vil fortsat være yderst vigtigt.
  Jeg støtter gerne med det jeg kan, dog kan det min situation taget i betragtning ikke være af økonomisk karakter.

 6. Thorbjørn Fritzbøger

  Jeg må bede Dan johannson om at holde op med at sprede perfide løgne om Enhedslisten,
  Enhedslisten er naturligvis IKKE for TTIP
  https://enhedslisten.dk/2015/06/08/2-millioner-underskrifter-mod-ttip

  • Hej Thorbjørn

   Din kommentar er lidt besynderlig og indikerer at du ikke har læst hvad jeg faktisk skriver.

   Jeg siger jo netop direkte at: “Men alle partier undt. Enhedslisten, Alternativet og til dels SF er for TTIP. “

   ”Undt.” er som bekendt en forkortelse af ordet UNDTAGEN. Jeg skriver således at alle partier UNDTAGEN Enhedslisten, alternativet og til dels SF er for TTIP.

   Dermed er det krystal klart at enhedslisten, gudskelov, IKKE støtter TTIP.

   Så der er ikke tale om perfide løgne, men om sløve øjne. 🙂
   Gode hilsner, og god sommer.
   Dan Johannesson

  • Jeg må bede thore Bjørn stoppe sig selv

 7. Thorbjørn Fritzbøger

  Det påståes at Enhedslisten er for TTIP dette er naturligvis ikke korrekt.
  https://enhedslisten.dk/tema/stop-frihandelsaftalen-med-usa

  • Hej Thorbjørn

   Din kommentar er lidt besynderlig og indikerer at du ikke har læst hvad jeg faktisk skriver.

   Jeg siger jo netop direkte at: “Men alle partier undt. Enhedslisten, Alternativet og til dels SF er for TTIP. “

   ”Undt.” er som bekendt en forkortelse af ordet UNDTAGEN. Jeg skriver således at alle partier UNDTAGEN Enhedslisten, alternativet og til dels SF er for TTIP.

   Dermed er det krystal klart at enhedslisten, gudskelov, IKKE støtter TTIP.

   Så der er ikke tale om perfide løgne, men om sløve øjne. 🙂

   Gode hilsner, og god sommer.
   Dan Johannesson

  • Kenny det er svært for et menneske med et godt hjerte at forstå sådan et masse mord og ødelæggelse men der er meget vi ikke ved og jeg tror der er mange flere planeter med liv på og at jorden kun er et sandkorn i universet, jeg tror at der er en større mening for de her “onde” mennesker/væsner ved at udslette jorden og rejse herfra til en anden planet , det er en syg verden vi lever i så hvorfor ikke tænke videre over universet for det er nok mere der vi finder svaret

  • Haha thorebjørn du er da helt lækker at høre på måske hvis du åbnede dine øjne lidt mere og stoppede med at gå i rundkreds og istedet gik lige ud og ikk hang dig i små detaljer som alligevel var forkert fra din side så ville du sku nok fange det store billede af hele svineriet lynhurtigt

 8. Det kan da godt være at vores land kommer ind under en anden styreform end den demokratiske, men kan ikke lige forstå du mener at, den nye verdenordens ædleste mission er at myrde hele verdens befolkning. Det giver absolut ingen mening. Total volapyk i min optik.

 9. Hej, du beskriver så godt den udvikling, der er har været på vej de sidste 30 – 35 år og jeg fatter ikke at den almindelige arbejder ikke kan se hvor groft pengemagten misbruger og manipulerer med dem, for at få gennemtrumfet deres griske herskersyge.

 10. ..jeg tror på det..det hele…men hvad skal vi gøre ???

 11. Tak for dit opslag som jeg selvfølgelig vil dele.

  Aldeles skræmmende læsning…som jeg har fulgt med i længe…og også har og er af den overbevisning om at alt og hele vores kommunale samt politiske system snart bryder sammen…jeg taler ikke om krig.
  Men der er så mange energier forbundet og bundet op på alt i dit skriv…hvornår det sker ved jeg ikke…Dog er jeg helt sikker og overbevist om at det sker.

  Lys og Kærlighed til Jer Alle på Moder Jord 🙂

  • Hej Medina. Tusind tak for din hjælp med at dele opslaget. Jeg er ked af at energierne i disse ting ikke er synderlig muntre. Det trætter og ærgrer også mig. Men tror det er vigtigt at frittænkende mennesker støtter hinanden i at få et mere vågent og ærligt blik på verdenen. Det hjælper du til med bl.a. ved at dele mine artikler. Tak for din hjælp.

 12. Spændende læsning. Forstår dog ikke helt din udmelding om at Nationalbanken vil afskaffe kontanter og så linker du til en artikel som blot nævner at pengesedler og mønter ikke længere vil blive produceret i Danmark men i stedet vil blive produceret hos en udenlandsk leverandør ligesom mange andre lande gør ?

  • Hej Christian. tak for de positive ord. Linket er nu blevet rettet til et der mere direkte taler om at udfasningen af kontanter er under seriøs overvejelse.

 13. Hvorfor er jeg ikke stødt på dig før…..??

  Fantastisk godt skriv og iagttagelsesevne…

  Men hvad kan VI gøre end blot sidde og se det passere…

  Man har snedigt opdelt befolkningen i forskellige socialgrupper.
  Samtidig sørget for at sprede had, mistro mellem grupperne, så de ikke vil samarbejde.

  Der røg den revolution, set med mine øjne…Genialt politisk træk…

  Er bange for at toget er kørt..

  Har du et effektivt forslag..?

 14. Klart at når vi brystet af at kalde is et videnssamfund, må man jo give folk forkert viden for at holde dem i skak.
  Tendensen minder om 1939 i Tyskland. Historien har det med at gentage sig.
  Hvis vi ser hvilket budget der afsættes til at bekæmpe terrorisme, og sammenholder dette med hvor mange der dør af stress-relaterede sygdomme. Hvad udgør så den største trussel mod vores privatliv ?
  Godt nogen tager den diskussion som holdningen i vi har givet politiet al magt til fri indgriben i vores privatliv. Alt i mens decide et impera synes at være eneste device i vores skønne trygge demokrati -Danmark.
  Der var et yndigt land.
  Kun den stærkeste er fri- velkommen til darwinismen 2016

  • Rettelse..

   Klart at når vi bryster os af at kalde vi er et videnssamfund, må man jo give folk forkert viden for at holde dem i skak.
   Tendensen minder om 1939 i Tyskland. Historien har det med at gentage sig.
   Hvis vi ser hvilket budget der afsættes til at bekæmpe terrorisme, og sammenholder dette med hvor meget der bruges til bekæmpelse af stress-relaterede sygdomme. Hvad udgør så den største trussel mod vores civilsamfund ?
   Når vi som civilsamfund betaler den højeste skatteprocent, hvorfor er det så blevet de såkaldt “selvstændige” der skal have pakker, som var det jule aften ??

   Godt nogen tager den diskussion som holdningen er i dag. Vi har givet politiet al magt til fri indgriben i vores privatliv. Alt i mens “devide et impera” synes at være eneste device i vores skønne trygge demokrati -Danmark.
   Hvem skal i øvrigt betale den næste finanskrise?

   VI HAR TILLADT AT EN PERSON FRA LIBERAL ALLIANCE, PÅ ÅBEN SKÆRM FORESLÅR EN KRÆFTSYG AT TAGE LIVET AF SIG SELV. EFTER AT HAVE BETALT SKAT HELE SIT LIV !!!!
   TÆNK ENGANG AT DR VÆLGER AT BRINGE DEN SLAGS?

   Der var et yndigt land.
   Kun den stærkeste er fri- velkommen til darwinismen 2016

  • Det var ikke det Darwin faktisk udmeldte 🙂

   Se mine noter fra min workshop i London for 92 unge fra hele verden:
   http://ravenseyemedia.com/705.asp

 15. Jeg mener, at dette passer. Jeg vil gerne kæmpe!!

 16. Tak for læsningen Dan. Vil sørge for at dele med
  folk

 17. Det er enormt nemt at råbe op om onde verdensordener når man samtidig bruger reklamer i bunden af siden

  • Hej Johan

   Jeg forstår ikke din pointe. Som alle andre er jeg nødt til at have en indtægt for at oppebære min tilværelse. Dette gør at jeg er nødt til at annoncere for de produkter jeg sælger. Ingen mystik, eller ondskab i dette.

   Så mit spørgsmål til dig er: Hvordan relaterer du det at en forfatter prøver at sælge sine bøger og sine coachingydelser, til fascisme, nedlæggelsen af demokratiet, kræftfremkaldende fødevarer og TTIP?

  • Johan der er ingen mening i dine ord hvorfor overhovedet bruge tid på at skrive dine ord når det står SOLEKLART at verdenen og de høje herre som styre den er top korrupt den som ikke kan se det er kun et godt eksempel på hvordan menneskeheden er blevet hjernevasket

 18. Hey , hvis du skal bruge hjælp så skriv !

  • Hej Mohammed, tusind tak for din venlighed. Jeg skal nok sige til hvis jeg får brug for en håndsrækning. 🙂

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *