De små skridts politik har ændret vores verden

Den 1. august trådte den såkaldte Swift-aftale i kraft. Den giver USA ret til at følge med i, hvem og hvad du overfører penge til.
På linie med de sidste ti års øvrige reduktioner af vores civile rettigheder er “bekæmpelse af terror” anvendt som begrundelse, på trods af at flere mennesker dør af jordnøddeallergi om året, end af terrorhandlinger.

Det korte af det lange er, at hvis du bruger dit internationale betalingskort kan de amerikanske myndigheder kigge dig over skulderen.

Indførelsen af loven er endnu en brik i et mønster, hvis delelementer tilsammen væver et samlet, homogent, billede. Billedet kan med rimelighed, og vanlig risiko for at blive affejet med ordet konspirrationsteoretiker, kaldes for Den Nye Verdensorden (det gør de politiske ledere selv) og omhandler centralisering af magt og standardisering af statslige, politiske, juridiske og økonomiske organer og institutioner. .

Til dette formål er der allerede skabt 4 store unioner: EU, den Pan-Amerikanske union (Mexico, Sydamerika og USA) Den Afrikanske Union og den spirende asiatiske union, som til sidst skal smeltes sammen.

Nyheden om at vores økonomiske transaktioner skal overvåges, kan med ovenstående centraliseringsproces i mente ikke overraske. I den forbindelse vil enten den nuværende økonomiske krise, eller en kommende, endnu større, i “næste runde” (såfremt vanligt manus for reduktion af rettigheder / opnåelse af globalpolitiske mål følges) blive brugt som påskud for at opløse kontante betalingsmidler.

Som altid vil vi blive præsenteret for en række umiddelbart “plausible” argumenter, med rod i kortvarige aktuelle problemer, der har til formål at fungere som løftestang for langvarige, ofte permanente, jurdiske ændringer. Det kontantløse samfund vil gradvist blive etableret, og vanen tro vil den egentlige konsekvens og det altoverskyggende problem ved et sådan samfund finde begrænset eller ingen spalteplads: Et samfund med 100% digtiale betalingssystemer er et samfund, med 100% registrering af opholdssted og adfærdsmønstre. Det endelige nådestød til det frie menneske og stadfæstelsen af et psudodemokratisk, real- fascistisk samfund.

Læg mærke til at alt er foregået sådan i årtier: Mange små skridt, alle bygget på tidens frygtforestillinger, og pakket ind i kortvarig “her og nu rimelighed”, har tilsammen skabt kæmpe skridt og forandringer som på den lange bane intet har med de skiftende her og nu / frygt argumentationer at gøre, men som tilgengæld er varige: Skridt der har fjernet 70 % af Danmarks beføjelser til at lovgive på egne vegne, skabt en kynisk og frygtfuld befolkning, reduceret vores mest grundliggende civile og demokratiske rettigheder og – værst af alt – skabt en – heldigvis falsk – følelse af magtesløshed.

Tag magten tilbage, ikke igennem vold, men igennem aktiv deltagelse. Igennem henvendelser direkte til vores politikeres emails og telefoner. Igennem demokratisk pres fra en stadig mere engageret befolkning.

Glem aldrig at politikerne skal arbejde for VORES interesser, ikke hverken lobbyisters eller egne.

Demokrati kan kun overleve når borgerne forstår og arbejder udfra at det er dem selv som er demokratiet, ikke hverken politikere, lovgivere, medier eller veltalende teknokrater og eksperter.
De mange “ommere” og smålige diskussioner, bør derfor fravristes vores opmærksomhed, og fokus på det modne menneskes ønske om et tåleligt, retfærdigt samfund med et etisk niveau vi kan stå inde for, sættes i stedet.

STØT MIT ARBEJDE: Du kan støtte mit arbejde med en lille månedlig donation / støtte via Patreon. Du kan når som helst gå ind og annullere din støtte igen. Danjohannesson.dk får NUL mediestøtte og er 100% afhængig af private støtter. Din hjælp er således afgørende for sidens og FB kanalens arbejde. KLIK på knappen herunder for at støtte danjohannesson.dk:
Become a patron at Patreon!

Om Dan Johannesson

Check også

Hvad Helv… Foregår Der Til Grand Prix?

Hvad Helv… Foregår Der Til Grand Prix? Vi har snakket uden om LÆNGE nu. Men …

En kommentar

 1. Hej Dan, tak for dine ord, som jeg mærker er meget vigtige.

  I et hav af dagligt udvekslet information, det meste af det ligegyldigt, så er det en stor gave, at der er nogen derude, der ikke bare evner at se det store billede, men er i stand til at række ind i dette virvar af information og trække dette billede frem og formidle det videre på en enkel og jordnær måde til os andre.

  Jeg har selv studeret kvantefysik i mange år. Min interesse opstod efter at jeg som ung fik en række spontane bevidsthedsudvidende indsigter om alle tings forbundethed. I et forsøg på at finde ydre genkendelse for disse oplevelser, søgte jeg i den spirituelle verden og fandt masser af svar. Men den største åbenbaring for mig blev at sande, at videnskaben havde observeret og bevist alle disse ting i årtier. Især de seneste års forsøg er fuldstændig mindblowing og fantastiske og jeg deler din undren over hvorfor disse fantastiske indsigter ikke er blevet råbt ud i alle verdenshjørner og blevet alle mands virkelighed.

  Alle er vi børn af universet, alle har vi del i livets enhed, livets dans med sig selv. Illusionen om adskilthed, distance, projektion og offer/bøddel mentalitet er den mentale illusoriske verden, som hele mediebilledet er vævet op omkring. Det er en stærk illusion, den føder forretninger, medicinalindustri, medierne, farver alle vores relationer, men den er ikke desto mindre en illusion. Der findes ingen adskillelse, der findes i bund og grund ikke noget JEG.

  Hopiernes sprog afslører deres viden om denne forbundethed. I deres verden findes der ikke noget som en enkelt bølge i havet. De ville sige, at “havet bevæger sig”. Der tales ikke om enkeltdele, men helhed.

  Denne bevidsthed er vores alle sammens oprindelig bevidsted, den bevidsthed vi hvilede i før vi valgte at træde ind i denne matrix af støj og tilsyneladende adskilthed, det er i denne bevidsthed vi kommer til verden og i denne bevidsthed vi igen møder vores sande selv. Som værende ét med alt hvad der er.

  Det lille barn opfatter ikke omverdenen som noget andet end det selv. Det er i sin naturlige grænseløshed. Men vi lærer efterhånden som vi vokser op, at opfatte os selv som ét og den ydre verden, som noget andet. Vi lærer at viden kommer “udefra” og ind, og at vi er afhængige af at andre og at vi ikke kan selv. Og at de andre, vi er afhængige af enten koster penge, eller ydelser af anden art, at intet er gratis! Vi begynder at stadfæste vores identitet, vores ego, og fjerner os fra det vi vurderer som være for langt væk fra os selv og begærer det vi vurderer, som værende det samme som os selv. Vi begynder at opleve lidelse.

  Alt dette er en illusion. Ifølg kvantefysikken eksisterer den ydre verden slet ikke! Den ydre verden er blot en projektion af den indre. Som Ramana Maharshi siger: “Vi skaber selv vores egne begrænsninger, og gør derefter et forgæves forsøg på at befri os fra dem”.
  – Det siger sig selv, at hvis den verden, vi tror er den ydre, i virkeligheden styres af vores eget sind, så er hele livet en slags skyggeboksning.

  Ifølge kvantefysikken er alle ting i verden bygget op af partikler, som er holografisk forbundet, det vil sige, at alle dele er tilstede i alle dele. I kvantevirkeligheden er der ikke tid og rum, der er kun her og nu. Alt er i dette her og nu på lige vis i lige store eller små mængder (der findes heller ikke begreber som stor eller småt, meget eller lidt).

  Alt i verden er bygget op af de samme partikler, alt består af det samme og er indbyrdes forbundet. Der er ingen forskel på hånd og bord, eller hav og tandkrus, bil og krabbe. Når jeg er ét med alt, er “jeg” grænseløs og i evig bevægelse og forandring, og “jeg” har ingen historie eller substans.

  “Jeg” kan aldrig være noget andet end “dig”. “Jeg”, “dig”, “vi” og “De”, er begreber, der ikke har hold i virkeligheden. Ifølge kvantefysikken eksisterer der ikke adskilte selv. ligesom der hos Hopierne ikke eksisterer adskilte bølger på havet. Der er kun hav! Og mennesket er heller ikke bølger, men hav. Det hele er blot krusninger på det samme hav, i kvantetermonologi kaldet “kvantefeltet” eller det forenede felt. Herfra kommer alt, herfra går alt, og utroligt nok sker dette samtidig. Samtidig er vi og er vi ikke. Hvordan? Fordi alle partikler og derfor også alt hvad der er, eksisterer som dobbeltnatur, bølge eller partikel. Som bølge er vi umanifesterede, som partikel manifesterede, vi er dette samtidig i det grænseløse kvantefelt, de uendelige muligheders felt. Vi både eksisterer som havet og som bølgen, men i virkeligheden er bølgen en illusion og havet det eneste virkelige. Ligeså er det med Tomas, der sidder her, som virker virkelig, men som blot er en del af havet, og alting. Wow!

  Til alle der er nysgerrige, kan jeg varmt anbefale at læse bogen: “Intelligente celler” af Bruce Lipton, – læs anmeldelse her: http://www.virabooks.dk/kategori/selvudvikling/

  Jeg glæder mig til at følge dit site Dan, og sætter stort pris på dit arbejde med at kaste lys over vores sande natur, vores enhed:) Det er en lang og vidunderlig rejse mod mere og mere enhed og jeg ved, for jeg har erfaret det selv, at fordi al smerte er rodfæstet i denne illusion om adskillelse, bringer denne rejse mere og mere fred og lykke og overgivelse med sig.

  Kærlig hilsen, Tomas

  Ps. Jeg vil lige gøre reklame for min kones arbejde med at forene disse tanker med graviditet og fødsler på sit site: http://www.bevidstgravid.dk/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *