Arbejdsløs snylter eller ubevidst slave?

Igen i dag læste jeg om hvordan at danske borgere tvinges og  ydmyges i jobsystemet, uanset baggrund, uddannelse eller deres evt. tøvende protester. Det fik mig til at tænke nærmere over hvad det egentlig er der foregår i disse år. Hvorfor staten behandler dig og mig som kvæg, og hvorfor vi blindt accepterer det…

Det er helt centralt at danskerne, såvel som befolkningerne i den øvrige verden snart forstår det her: ALTING CENTRALISERES i globale uniforme enheder. Alle de mange ‘symptomer’ vi ser oversvømme nyhederne i disse måneder, omhandlende f.eks. fagbevægelsernes modvilje over for at tage opgøret med en inhuman tvangsaktiveringspolitik, eller statens ansvarsforflygtigelse ifht. arbejdsløsheden i landet generelt, er direkte forbundet med dette helt oversete faktum. EU har fået en EU – REGERING,(det blev nævnt henkastet af information, og stort set ikke af andre medier, midt i juletiden, hvor ingen bemærkede manglen på debat, offentliggørelse eller folkeafstemninger) og vi har fået en ikke valgt EU-præsident.

Danmark er ved at underlægge sig en Finanspagt, som i praksis vil fratage os de sidste rester af selvstyre. Kommunalreformen smadrede lokaldemokratiet. USA og Sydamerika har indgået en Panamerikansk Union, som ingen taler om, men som ER der. Danske betalingskort og DNA registre blev under VKO overgivet til amerikanske myndigheders kontrolapparat.

Det er alt sammen, inkl. problemerne med ligeglade impotente fagforeninger, og daglig hetz imod arbejdsløse, sider af den samme sag. Kan du ikke MÆRKE at ALTING i det offentlige rum føles rigidt? At ligegyldigt hvor man kigger hen er billedet det samme – DER ER IKKE LÆNGERE NOGET I SYSTEMET DER REAGERER PÅ FOLKET.

I stedet kører der i disse år en global kampagne for at præge dit tankesæt med mantraet: ‘Borgeren skal sanseløst tjene systemet, kan eller vil han ikke det, uanset årsag, er han en personlig fiasko og dybest set et rudimentært element i matrixen.’ Dette mantra kommer ud i tusind forskellige versioner, med det implicitte budskab, at du som højtuddannet, eller lavtuddannet, for den sags skyld, blot skal bøje hovedet i underkastelse, i stedet for RASENDE og FRÅDENDE at TVINGE politikerne til at tage det helt nødvendige opgør med bankerne, og ikke snøfte forkølet frem og tilbage om en symbolsk 1% skat på spekulationer.
Nej vi vil have en GENNEMGRIBENDE reform af hele sektoren på internationalt niveau – og i VED det – men i FEJLER og SVIGTER os, også der.

På samme måde som i SVIGTER os, de borgere der ansatte jer til at tjene VORES interesser, ikke konglomeraternes, ved at tillade dannelsen af fire globale unioner der helt åbenlyst til sidst skal sammensmeltes til en global union, med samme fascistiske demokrati-simulering, som vi de seneste 11 år har fået serveret, blot langt mere autoritær og entydig.

Og endelig er der medierne, som har svigtet os mere end nogen andre parter til sammen, ved stædigt at holde fast i deres, i praksis vanvittige, enkeltsags filosofi, der gør at milliarder af mennesker ALTID kun får fragmenter af realiteten, ALDRIG den samlede kontekst. Medier taler krig på krig op, i stedet for at gøre deres forbandede job og ALTID, især når det handler om politik, at stille spørgsmålet: HVEM VINDER I PRAKSIS mest ved den her sag? Følg nu for … PENGESTRØMMEN, og afdæk hvilke ideologiske arnesteder, konglomerater, og enkeltpersoner der profiterer økonomisk eller ideologisk på de nationale og globale udviklinger – og vigtigst af alt dæk historierne i et KONTEKST perspektiv i stedet for det evigt fragmenterede enkeltsagsperspektiv.

Og jeg ved godt hvorfor de involverede parter tror i kan slippe af sted med det. Det skyldes to ting.

A: Danskerne er skolet fra første åndedræt til jordpåkastelsen – til at være oversocialiserede. Er en dansker vred skriver han måske et læserbrev, er en dansker rasende går han måske til en demonstration, er en danskers rettigheder smadret og hans samfund voldtaget, så gør han det han er skolet til ifht. max adfærd: han / hun resignerer. Det er simpelthen genialt i al sin grufulde effektivitet.

B: I har opbygget en medialiseret flodbølge af en afledningskultur, der gør at 9 ud af ti er mere optaget af at se Amalie tørre sig i røven på TV3, eller en ny teenager græde ud i Blachmans arme, end af at deres civile og demokratiske rettigheder for hvert år ligger stadig mere i grus, at dem de elsker, som ikke kan få arbejde, behandles som udueligt kvæg, og at deres samfund er ved at blive overtaget – definitivt – af et globalt totalitært regime.

Der er med andre ord brug for: revolution.
Først af borgernes bevidsthed i form af en exit ifht. mediematrixens flimrende frygt og afledningskultur, og så i form af simpelthen at tage magten tilbage til folket selv. Ikke igennem vold, men igennem store bølger af folkeligt samarbejde, oprettelse af borgerrettighedsgrupper, nationale og globale foreninger, samt hjælp til at lære at zoome ud og afkode verden i et kontekstuelt, helhedsorienteret perspektiv, sådan at beslutninger, og de nødvendige dannelser af nye EU / kapital – uafhængige partier, kan finde sted på et ordentligt informeret, opvågnet / bevidst, grundlag.

Skal vi ikke snart gøre noget ved det?

STØT MIT ARBEJDE: Du kan støtte mit arbejde med en lille månedlig donation / støtte via Patreon. Du kan når som helst gå ind og annullere din støtte igen. Danjohannesson.dk får NUL mediestøtte og er 100% afhængig af private støtter. Din hjælp er således afgørende for sidens og FB kanalens arbejde. KLIK på knappen herunder for at støtte danjohannesson.dk:
Become a patron at Patreon!

Om Dan Johannesson

Check også

Hvad Helv… Foregår Der Til Grand Prix?

Hvad Helv… Foregår Der Til Grand Prix? Vi har snakket uden om LÆNGE nu. Men …

7 kommentarer

 1. Fænomenet med vogtere og slaver synes mystisk, men man skal tænke på at det er et ‘moderne’ fænomen. Set i historisk tidsskala. Enhver, både slaver og vogtere, ved at indhegningen er tilsået med penge. Men at begge parter er mind-controlet ved hjælp af pengene, er lidet erkendt.
  Teknisk analyseret viser beregninger, at fænomenet er selvfortærende, men at det går så langsomt at de færreste tager sig i agt derfor. Man kan kalde det en ‘langsom livsdræber’, set både i geologisk forstand og selvforstand.
  De skjulte kræfter, der dirigerer fænomenet brugte Kong Solomon, Romerriget og senest en hær kaldet Vatikanet /re-legion. Vatikanet udmærker sig ved at vogte over menneskeheden, uden forståelse for individets livskvalitet. Så det problem vi har, er egentlig at vores vogtere afskærer os fra vores livskvalitet ved at manipulere vores erkendelse, så den ikke virker.

  Men nu er erkendelsen ved at vågne. Det bevirker at vogterne, hegnet og pengene nærmest er gået i coma, så slavekulturen ikke virker. Da det foregår nu, er der ikke dannet en ny kultur endnu, men det vil den blive, da den gamle kultur er inaktiv.
  Derfor er det meningsløst, at tro, at den gamle kultur giver en løsning. Ligesom det er meningsløst at være fokuseret på dens mangler og debattere dem.

  Vores politikere er også arbejdsløse snyltere. Pengene har kvalt politik.
  Det er værd at bemærke, at revolution har været en almindelig metode anvendt gentagne gange til at genhegne slaverne. Den duer ikke mere, idet der ikke er noget at re-volvere til.

  Mest værd at bemærke, er at dem, der er arbejdsløse, snarere er en garde, der er klar til at opbygge en ny kultur. Havde vores politikere været hyrder ( i stedet for vogtere), ville de have forstået at bruge denne ledige energireserve til nykulturdannelse. Dette er hidtil effektivt likvideret at et forældet penge-/slavesystem.

  Jeg anbefaler at følge http://larouchepac.com/ og BRICS POST

 2. Här i Sverige har vi samma utstuderade arroganta sätt att behandla arbetslösa och de som arbetar i landet med mycket låga löner, en slags modern slavmarknad. Hela EU verkar infekterad av mantrat “Arbetar du inte så duger du inte”.
  Runtom i landet skapas enheter för slavarna och det sker med statens goda minne.
  Men det finns slavar här som vågar skriva om det. Jag är en.

 3. Fantastisk hjemmeside du har her Dan…
  Men på den anden side er det sørgeligt at det i det hele taget er nødvendigt at den ekstisterer, for i en ideel verden burde disse tanker og oplysninger, som her fremlægges, jo overhovedet ikke være nødvendige!
  Jeg kan kun give dig fuldstændig ret i dine betragtninger, og jeg kommer uvægerligt til at tænke på Roger Waters CD : Amused to death når jeg læser dette indlæg.
  Jeg kom til din hjemmeside efter at have læst dit fremragende (men efter min mening lidt rigeligt afdæmpede) debatindlæg Information i dag. Det var Spot On, og vakte min interesse fordi jeg selv har tænkt nøjagtig det samme omkring mediernes stormløb på de marginaliserede i dagens Danmark… Og kan ikke lade være med at beundre især SF veltirettelagte mediestunt med Carina-sagen, hvormed de vandt de sidste tvivlere over, så vejen lå klar for deres skattereform. Jeg kan kun give dig ret i at din teori omkring Cueing er fuldstændig korrekt, og at den er blevet bekræftet gang på gang – især af den tidligere regering!
  Det er tydeligt at den tidligere regering – og den nuværende for den sags skyld – har gjort sig store anstrengelser for at lefle for, og i vid udstrækning tilgodese, den store middelklasse i Danmark. De har arbejdet meget målrettet på at få en stor trofast vælgerskare som de altid kunne regne med ved valg eller ved implementering af nye reformer eller indskrænkelse af borgerrettigheder. Det er bla. Sket ved at den tidligere regering indførte de afdragsfrie F1 lån, hvorved middelkalssens boligejere fik “råd” til at købe huse, som di i virkeligheden slet havde råd til hvis renten skulle følge en naturlig udvikling. Men regeringen lod jo kontraktpolitiken genemsyre hele systemet, og derfor indgik middelklassen en kontrakt med regeringen, som gik ud på at de lod sig hverve son villigt stemmekvæg mod at regringen gjorde alt i dens megt for at fastholde den korte rente på “et historisk lavt niveau”. Derved lå vejen åben for regeringens mange tiltag mod marginaliserede grupper i Danmark. Som bevis på denne kontrakt kan man bare tænke på da den korte rente i efteråret 2007 faretruende nærmede sig et naurligt leje på ca 6% og regeringen gik ind og lavede et massivt støtteopkøb på over 75 milliarder af F1 obligationer… Men middelklassen gjorde desværre regning uden vært, for det har resulteret i at boligejere med kortforrentede lån reelt er stavnsbundne til deres hus pga. de faldende boligpriser, og de er også bundet af deres kontrakt til den forrige regering – og med den nuværende regering – for hvis de bryder deres loyalitet til en hvilken som helst regering, så risikerer de at regeringen render fra løftet om lav rente, og så slår det bunden ud af deres økonomi.
  Så resultatet er at alle holder hinanden i skak, og fortsætter ufortrødemt i samme skure.
  Som du retteligt skriver, så bedøves vi med hjernedøde underholdningsprogrammer om andres fuldstændig uinteressante liv for at gelmme smerten i vort eget, og hvis det ikke er nok får vi udvetalt vores egen opsparing (efterlønsbidrag og SP penge) så vi kan føle os rige og bedøve os i forbrug. Nøjagtig som vi gjorde i 00’erne hvor det var “friværdien” vi festede for. Det var jo også en illusion for friværdien var jo blot vores egne penge vi lånte til en lav rente af kreditforeningne! Altså den gamle melodi om at fodre hunden med dens egen hale!
  Resultatet er at vi er de mest borgere i EU med størst personlig gæld… Igen noget der passer den til enhver tid sidende regering, for så ved de hvor de har os, og der er ikke de store problemer med revolution eller blot en lille smule modstand!
  Var det ikke en Romersk kejser der engang sagde “giv folket brød og skuespil”? – for at passivisere masserne… Det er vist da et eviggyldigt udsagn, og kunne lige så godt have kommet fra Fogh og Co.

  Nå men tak for dine tanker omkring samfundet Dan… men det løb alligevel koldt ned af ryggen på mig da jeg læste dit CV. for det vidner om at du i høj grad ved hvad du skriver om, og vise at du ikke blot. Endnu en af de hersens bagstræberske maskinstormere som ikke helt har styr på fakt’sene..

  • Ups…
   Uddskyld alle slåfejlene… men indlægget er skrevet på en af de her fordømte moderne iPads med virtuelt tastatur mens jeg sad i toget…
   Undskyld!

   • Kære Jens
    Tusind tak for din spændene kommentar. Jeg syntes du meget klart belyser hvordan at skiftende regeringer bruger den økonomiske politik til at holde danskerne på linie med sin stadig mere inhumane politik.
    Faktisk kommer du godt ind på årsagerne og begivenhederne der lagde grunden for at de tiltag vi de senere år har set gennemført, overhovedet kunne gennemføres. Tak for det.

    Og mange tak for de rosende ord om siden her, jeg håber at se dig her igen og at du vil dele indlæggene herfra vidt og bredt, så stadig flere får lejlighed til at optræne evnen til at afkode såvel mediestrømmen som politiske enkeltsager i større helheder og mønstre.

 4. Endelig står man ikke alene. Jeg har i mange år slået et slag for at modsætte den demokratiske diktatur som vi lever i. Sammen står vi stækt og fælles kan vi give øjenåbnere. til de såkaldte landets vogtere. Vi kan starte med at fjerne den forbandede jantelov og komme hinanden mere ved, samt gøre brug af det såkaldte ytringsfrihed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *